טפסים לסטודנטים

בדף זה ריכזנו עבורכם את הטפסים השימושיים ביותר.

עם זאת, ייתכן שהטפסים המרוכזים בדף זה אינם המעודכנים ביותר.
בכל מקרה יש לעיין במערכת הטפסים הרשמית של אוניברסיטת בר-אילן

טפסים תואר ראשון

 1. טופס הגשת עבודה באיחור

טפסים תואר שני

1.   טפסי פנייה לבקשות מול בית הספר ללימודים מתקדמים

2.   טפסים הקשורים להצעת המחקר/ תזה/ רשימת מנחים

3.   טופס המלצה ומסמכי הגשה למועמדות - יש לקרוא על כך בדף תכנית הלימודים הרלוונטית

טפסים תואר שלישי

  1.הנחיות וטפסים לפנייה לוועדת אתיקה פקולטטיבית לתואר שני ושלישי

 

  2. טפסים להגשת הצעת מחקר:

*טרם הגשת המועמדות יש לפנות למרכזת הוועדה: toar3.edu@biu.ac.il

טפסים החוג להכשרת מורים

  1. טפסים לסטודנט - החוג להכשרת מורים