טפסים לסטודנטים

טופסי בר-אילן עברו למערכת הטפסים החדשה בפורטל הארגוני בר-אילן שלי.

הסבר על מאגר הטפסים ואופן ההזדהות

בדף זה ריכזנו עבורכם את הטפסים השימושיים ביותר. עם זאת, ייתכן שהטפסים המרוכזים בדף זה אינם המעודכנים ביותר. בכל מקרה יש לעיין במערכת הטפסים הרשמית של אוניברסיטת בר-אילן

טפסים תואר ראשון

 1. טופס הגשת עבודה באיחור

טפסים תואר שני

1.   טפסי פנייה לבקשות מול בית הספר ללימודים מתקדמים

2.   טפסים הקשורים להצעת המחקר/ תזה/ רשימת מנחים

3.   טופס המלצה ומסמכי הגשה למועמדות - יש לקרוא על כך בדף תכנית הלימודים הרלוונטית

טפסים תואר שלישי

  1.הנחיות וטפסים לפנייה לוועדת אתיקה פקולטטיבית לתואר שני ושלישי

 

  2. טפסים להגשת הצעת מחקר:

*טרם הגשת המועמדות יש לפנות למרכזת הוועדה: toar3.edu@biu.ac.il

טפסים החוג להכשרת מורים

  1. טפסים לסטודנט - החוג להכשרת מורים