תואר שני בייעוץ חינוכי

מלגת פטור מלאה משכר לימוד ללימודי תעודת הוראה בכפוף לתקנון

אייקון לוח שנה

ההרשמה לשנת תשפ"ה החלה
בתאריך 11.02.2024 | ב' באדר תשפ"ד

אנא עקבו עד פתיחת ההרשמה לשנת תשפ"ה, ובינתיים זמינים למענה על שאלות וייעוץ בדוא"ל או דרך עמוד יצירת קשר

לרישום מקוון באתר בר-אילן  ניתן להיעזר במרכז השירות והגיוס 9392*

צרו איתנו קשר פנו אלינו לקבלת מידע נוסף בנושא לימודי ייעוץ חינוכי

ייעוץ חינוכי
תוכנית לימודים לתואר ראשון, שני ושלישי

ד"ר מאיה כהן-מלייב
ד"ר מאיה כהן מלייב | ראשת התוכנית

ראשת התוכנית: ד"ר מאיה כהן-מלייב
מתאמת התוכנית: גב' אביטל ברקוביץ' סנאי | counseling.edu@biu.ac.il

ייעוץ חינוכי
סרטון על התוכנית

לימודי תואר שני בייעוץ חינוכי - מטרות תוכנית

בתוכנית לייעוץ חינוכי מוצעים לימודים לקראת תואר ראשון, שני ושלישי במגוון מסלולים. חברי הסגל בתוכנית הנם חוקרים בעלי שם בתחומם אשר עוסקים במגוון רחב של נושאים ומציעים תוכנית לימודים מקיפה ומעשירה. התוכנית שמה לה למטרה להעמיק את הידע התיאורטי, המחקרי והיישומי בתחום הייעוץ החינוכי ולהכשיר יועצים בעלי יכולת טיפולית ומחקרית כאחד. מושם דגש על הבנת תהליכים בצד הקנית ידע ומיומנויות לשינוי ברמת הפרטהמשפחה והמערכות החברתיות והחינוכיות.

לימודי תואר שני בייעוץ חינוכי - פירוט תוכנית 

התוכנית מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים:

  1. הרחבת הידע התיאורטי והיישומי בתחומי ידע מרכזיים של מקצוע הייעוץ ובכללם עקרונות הייעוץ החינוכי, מיומנויות ייעוציות, התפתחות הילד והמתבגר, סוגיות רב תרבותיות בייעוץ, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, ייעוץ מערכתי, התייעצות עם מורים והורים ופיתוח אקלים מיטבי.
  2. פיתוח המיומנויות לביצוע מחקרים בתחום הייעוץ, תוך קריאה ביקורתית של מחקרים ופיתוח חשיבה ביקורתית לקידום תהליכי הערכה ומחקר של עבודת היועצים.
  3. פיתוח מיומנויות ייעוציות לקידום התערבויות פרטניות, קבוצתיות ומערכתיות.

התוכנית כוללת לימודים עיוניים ומחקריים לצד הכשרה מקצועית והתנסות מעשית. תכני הלימוד והיקף שעות הלימודים משתנים ממסלול למסלול ומפורטים להלן. סטודנטים הלומדים בתוכנית של תואר שני בייעוץ חינוכי מחויבים בדרישות ללימודי יסוד ביהדות ואנגלית, כמפורט באתר ביה"ס ללימודים מתקדמים.

כחלק מלימודי תואר שני בייעוץ חינוכי, ניתנת חשיבות רבה לכך שכחלק מתהליך ההכשרה ישתלבו הסטודנטים גם בקורסים חווייתיים וסדנאות משותפות. לצד לרכישת תחומי תוכן רלוונטיים, מפגשים ייחודיים אלו, מזמינים את הסטודנטים לעבור תהליך משמעותי, כחלק מגיבוש זהותם המקצועית ופיתוח מיומנויות מקצועיות. תוכנית הלימודים מבוססת על התפיסה כי נדרשת מהיועצים יכולת למגע משמעותי עם נפשו של הילד וצרכיו, הוריו, ואנשי הצוות בבית-הספר. התוכנית האקדמית נועדה להקנות למוסמכי התוכנית הכשרה לעבודה ייעוצית משמעותית המבוססת על ראיות ומעוגנת במחקר אמפירי.

לימודי תואר שני בייעוץ חינוכי מתפרסים על פני שנתיים ברצף (לתלמידים במסלול תזה ניתנת שנה עוקבת נוספת לכתיבת עבודת המחקר). תוכנית הלימודים היא מובנית ועל הסטודנטים ללמוד תוכנית לימודים מלאה ולעמוד בכל חובות הלימוד בכל אחת משנות הלימוד ברצף.

לצפייה בתוכנית הלימודים תשפ"ד (PDF) 

 

חזרה למעלה

מסלולי הלימוד

מסלול  א': תואר שני בייעוץ חינוכי עם תזה

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת תואר שני (MA) בייעוץ חינוכי הכולל כתיבת עבודת מחקר (תזה) כחלק מתוכנית הלימודים. הלימודים כוללים רכישת יידע תיאורטי ומיומנויות מקצועיות-ייעוציות  לצד פיתוח אקדמי ומחקרי. הלימודים בתוכנית נועדו לאפשר השתלבות בעבודה ייעוצית לצד המשך לימודים אקדמיים בכלל ולימודים לקראת קבלת תואר ד"ר בפרט.

הלימודים העיוניים בהיקף של 22 שעות שנתיות מתפרסים על פני יום בשבוע לאורך שנתיים ברצף, כולל לימוד סמסטר קיץ במהלך חודש יולי. נוסף על כך, נדרשת עבודה מעשית בבתי ספר (לא במקום עבודתו של הסטודנט) במשך חמש שעות שבועיות ביום (אחד) לאורך שתי שנות הלימוד (ספטמבר – יוני). לאחר סיום הלימודים העיוניים ניתנת לסטודנטים שנה עוקבת נוספת (שלישית) להגיש את עבודת המחקר (תזה).

סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון בייעוץ חינוכי של אוניברסיטת בר-אילן יידרשו ללימודי השלמה בהתאם לצורך ותוכנית הלימודים של התואר הראשון שברשותם (ראו להלן רשימת קורסי השלמה). קורסי ההשלמה מובנים בתוך יום הלימודים ואינם דורשים יום לימודים נוסף.

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים של תואר שני בייעוץ חינוכי ובימי הלימוד.

מסלול  ב': תואר שני בייעוץ חינוכי ללא תזה

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת תואר שני (MA) בייעוץ חינוכי ללא כתיבת עבודת מחקר (תזה). הלימודים כוללים רכישת יידע תיאורטי ומיומנויות מקצועיות-ייעוציות, והשתתפות בקורסי מחקר לצד הרחבה בתחומי הייעוץ החינוכי.

הלימודים העיוניים בהיקף של 28 שעות שנתיות מתפרסים על יום בשבוע לאורך שנתיים ברצף, כולל לימוד סמסטר קיץ במהלך חודש יולי . נוסף על כך, נדרשת עבודה מעשית בבתי ספר (לא במקום עבודתו של הסטודנט) במשך חמש שעות שבועיות ביום (אחד) לאורך שתי שנות הלימוד (ספטמבר – יוני).

סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון בייעוץ חינוכי יידרשו ללימודי השלמה בהתאם לצורך ותוכנית הלימודים של התואר הראשון שברשותם (ראו להלן רשימת קורסי השלמה). קורסי ההשלמה מובנים בתוך יום הלימודים ואינם דורשים יום לימודים נוסף.

ייתכנו שינויים בתוכנית לימודי תואר שני בייעוץ חינוכי ובימי הלימוד.

לקבלת מידע נוסף בנושא תואר שני בייעוץ חינוכי או להרשמה ללימודי תואר שני בייעוץ חינוכי בבר-אילן, ניתן לפנות למתאמת התוכנית גב' אביטל ברקוביץ' סנאי בדוא"ל: counseling.edu@biu.ac.il  | בטלפון 03-5318444 או פנו אלינו דרך עמוד צור קשר

 

חזרה למעלה

עבודה מעשית (לכל המסלולים בתואר שני)

העבודה המעשית בכל אחת משנות הלימוד מהווה חלק בלתי נפרד מלימודי התואר וכוללת שני שלבים לפי הפירוט הבא:

שלב א' – בשנה הראשונה ללימודי תואר שני בייעוץ חינוכי מתלווה כל אחד מהסטודנטים ליועץ/ת באחד מבתי הספר ליום אחד בשבוע (5 שעות) במשך שנת הלימודים בבתי הספר (סוף אוגוסט - יוני). העבודה מלווה בפרקטיקום שנתי (פרקטיקום א') ופגישות עם מרכזת העבודה המעשית.

שלב ב' - בשנה השנייה ללימודי תואר שני בייעוץ חינוכי מתלווה כל אחד מהסטודנטים ליועץ/ת באחד מבתי הספר ליום אחד בשבוע (5 שעות) במשך שנת הלימודים בבתי הספר (סוף אוגוסט - יוני).  בשנה זו מתנסים הסטודנטים בהתערבויות ייעוציות פרטניות וקבוצתיות. עבודה זו מלווה בפרקטיקום שנתי (פרקטיקום ב') ופגישות עם מרכזת העבודה המעשית.

שעות העבודה המעשית הן בנוסף לימי הלימודים באוניברסיטה. כלומר, יום לימודים מלא בקמפוס וחצי יום של התנסות מעשית בבית-ספר. לתשומת לבך, לא ניתן לבצע עבודה מעשית במקום עבודתך.

העבודה המעשית מתחילה עם פתיחת שנת הלימודים בבתי הספר (סוף אוגוסט).

לשאלות בנוגע לעבודה המעשית ניתן לפנות לרכזת העבודה המעשית, ד"ר מאיה כהן-מלייב cohen-malayev.maya@biu.ac.il

 

חזרה למעלה

לימודי תואר שני בייעוץ חינוכי – תנאי קבלה

הגשת המועמדות מותנית בעמידה בתנאים הבאים:

  1. בוגרי תואר ראשון בממוצע ציונים 87 ומעלה.
  2. שתי המלצות, בפורמט הנדרש (ראו בהמשך), שנשלחו ישירות על ידי הממליצים.
  3. מילוי שאלון למועמדים באופן מקוון/
  4. ראיון

ההרשמה ללימודי תואר שני בייעוץ חינוכי פתוחה לסטודנטים בעלי תואר ראשון בכל תחום. מידת ההתאמה ללימודי התואר השני תיבחן בהתאם לכישורי המועמדים.

בקבלה לתוכנית תינתן עדיפות לסטודנטים בעלי תואר ראשון בייעוץ חינוכי או לימודים בתחומים מקבילים, וכן תינתן עדיפות לסטודנטים בעלי ניסיון בחינוך ובעבודה עם ילדים, בני נוער, מתבגרים או מבוגרים צעירים (emerging adults).

סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון בייעוץ חינוכי של אוניברסיטת בר-אילן יידרשו ללימודי השלמה בהתאם לצורך ותוכנית הלימודים של התואר הראשון שברשותם (ראו להלן רשימת קורסי השלמה).

 

חזרה למעלה

השלמות

מועמדים שיתקבלו ללימודי תואר שני בייעוץ חינוכי והם אינם בעלי תואר ראשון בייעוץ חינוכי מאוניברסיטת בר-אילן, יידרשו ללימודי השלמה. זאת, בהתאם לצורך ועל פי תוכנית הלימודים של התואר הראשון שברשותם. במידה וסטודנט יחויב בקורס השלמה שלדעתו זכאי לפטור, יוכל להגיש בקשה עד לחודש ספטמבר. סיום כל דרישות הלימודים בקורסי ההשלמה בשנה א' ובציון ממוצע של 76%, מהווה תנאי להמשך הלימודים בשנה ב'.

להלן רשימת קורסי ההשלמה:

מספר הקורס שם הקורס
77-322 מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי
77-304 מבוא לייעוץ חינוכי

 קורסי ההשלמה משולבים בימי הלימוד לתואר השני.

 

חזרה למעלה

אופן הרישום

1. רישום מקוון לתואר שני באתר בר-אילן  ניתן להיעזר במרכז השירות והגיוס 9392*

  • שימו לב לרשימת המסמכים הנדרשים בעמוד ההרשמה. ניתן לסיים את הרישום גם ללא צירוף המסמכים ולהשלים את הגשת המסמכים בשלב מאוחר יותר. עם זאת, חשוב לשלוח את המסמכים בהקדם על מנת שהבקשה תטופל.
  • כתובת למשלוח דואר: אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, מיקוד 5290002, בית הספר ללימודים מתקדמים, המדור לתואר שני.
  • העברה ידנית: בניין  403, בקומת הכניסה מצד ימין.

2שליחת קורות חיים מעודכנים דוא"ל: counseling.edu@biu.ac.il

3. שליחת המלצות: יש לשלוח שתי המלצות - המלצת מעסיק והמלצה אקדמית. סטודנטים שסיימו לימודיהם לתואר לפני מעל לשנתיים, יכולים להגיש שתי המלצות מעסיק במקום..

טופס המלצה לתוכנית ייעוץ חינוכי  

על ההמלצות להגיע ישירות מהממליצים ולא באמצעות המועמדים לקבלה. (יש להעביר לממליצים את טופס ההמלצה עם פרטי המועמד ממולאים בתחילת ההמלצה). על הממליצים לשלוח ישירות לכתובת הדוא"ל:  counseling.edu@biu.ac.il

4. מלבד ההמלצות יש למלא בקפדנות ולשלוח שאלון אישי מקוון. רק לאחר קריאת ההוראות המפורטות ואיסוף הנתונים, יש למלא את הטופס המקוון

5. ראיון - מועמד העונה על הקריטריונים, יוזמן לראיון אישי. זימון לראיון מותנה בהשלמת כל תהליכי הרישום (1-4) ולאחר קבלת כל המסמכים הנ"ל.

תעודת הוראה לא מהווה תנאי לקבלה ללימודים בתוכנית לייעוץ חינוכי. חשוב לציין כי יועצים חינוכיים המעוניינים לעבוד במערכת החינוך מחוייבים בתואר שני ותעודת הוראה.

סטודנטים הלומדים בתוכנית "תואר שני בייעוץ חינוכי" יכולים ללמוד לתעודת הוראה בפקולטה לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן, בתוכנית מותאמת (בהתאם לדרישות בית הספר להכשרת מורים).

***אלו הן דרישות מינימום ואין בהן התחייבות לקבל כל מועמד העומד בתנאים אלה.***

לכל לשאלה נוספת בעניין תהליך הרישום לתואר שני בייעוץ חינוכי, פנו אל מתאמת התוכנית בכתובת הדוא"ל:  counseling.edu@biu.ac.il

פרטים למועמדים המעוניינים בלימודי תעודת הוראה לצד לימודי התואר השני

הקבלה ללימודי תואר שני בייעוץ חינוכי בבר-אילן מבוססת על שקלול נתוני המועמדים ובכללם הישגים קודמים, תשובות המועמד/ת לשאלון האישי, המלצות, ניסיון קודם וראיון אחד או יותר לפי הצורך. רק מועמדים שיימצאו כבעלי סיכוי יחסי גבוה להתקבל על סמך נתוניהם המוקדמים, יוזמנו לראיונות.

 

חזרה למעלה

לפרטים נוספים וקבלת קהל

לפרטים נוספים על הרישום ללימודי תואר שני בייעוץ חינוכי והלימודים ניתן לפנות אל מתאמת התוכנית: גב' אביטל ברקוביץ' סנאי counseling.edu@biu.ac.il | טלפון 03-5318444

קבלת קהל: ”דלת פתוחה בימים א‘, ג‘, ה‘ בשעות 12:00-10:00 בזום ובאופן פרונטלי

 

תאריך עדכון אחרון : 27/03/2024