ייעוץ חינוכי

להרשמה

 

 

המגמה לייעוץ חינוכי

ראשת התוכנית: פרופ' עינת לוי-גיגי

ההרשמה לשנת תשפ"ג בעיצומה.

במגמה לייעוץ חינוכי מוצעים לימודים לקראת תואר ראשון, שני ושלישי במגוון מסלולים. חברי הסגל במגמה הנם חוקרים בעלי שם בתחומם אשר עוסקים במגוון רחב של נושאים ומציעים תכנית לימודים מקיפה ומעשירה.

המגמה שמה לה למטרה להעמיק את הידע התיאורטי, המחקרי והיישומי בתחום הייעוץ החינוכי ולהכשיר יועצים בעלי יכולת טיפולית ומחקרית כאחד. מושם דגש על הבנת תהליכים בצד הקנית ידע ומיומנויות לשינוי ברמת הפרטהמשפחה והמערכות החברתיות והחינוכיות.

 

לימודי תואר שני בייעוץ חינוכי

תכנית הלימודים לתואר שני במגמה לייעוץ חינוכי מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים:

1.      הרחבת הידע התיאורטי והיישומי בתחומי ידע מרכזיים של מקצוע הייעוץ ובכללם עקרונות הייעוץ החינוכי, מיומנויות ייעוציות, התפתחות הילד והמתבגר, סוגיות רב תרבותיות בייעוץ, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, ייעוץ מערכתי, התייעצות עם מורים והורים ופיתוח אקלים מיטבי.

2.      פיתוח המיומנויות לביצוע מחקרים בתחום הייעוץ, תוך קריאה ביקורתית של מחקרים ופיתוח חשיבה ביקורתית לקידום תהליכי הערכה ומחקר של עבודת היועצים.

3.      פיתוח מיומנויות ייעוציות לקידום התערבויות פרטניות, קבוצתיות ומערכתיות.

 

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת לימודים עיוניים ומחקריים לצד הכשרה מקצועית והתנסות מעשית. תכני הלימוד והיקף שעות הלימודים משתנים ממסלול למסלול ומפורטים להלן. נוסף על תכנית הלימודים בייעוץ חינוכי מחויבים הסטודנטים בדרישות ללימודי יסוד ביהדות ואנגלית, כמפורט באתר הוועדה לתואר שני.

במסגרת תכנית הלימודים ניתנת חשיבות רבה לכך שכחלק מתהליך ההכשרה ישתלבו הסטודנטים גם בקורסים חווייתיים וסדנאות משותפות. לצד לרכישת תחומי תוכן רלוונטיים, מפגשים ייחודיים אלו, מזמינים את הסטודנטים לעבור תהליך משמעותי, כחלק מגיבוש זהותם המקצועית ופיתוח מיומנויות מקצועיות. תכנית הלימודים מבוססת על התפיסה כי נדרשת מהיועצים יכולת למגע משמעותי עם נפשו של הילד וצרכיו, הוריו, ואנשי הצוות בבית-הספר. בנוסף, התכנית האקדמית נועדה להקנות למוסמכי התכנית הכשרה לעבודה ייעוצית משמעותית המבוססת על ראיות ומעוגנת במחקר אמפירי.

תכנית הלימודים לתואר שני בייעוץ חינוכית מתפרסת על פני שנתיים ברצף (לתלמידים במסלול תיזה ניתנת שנה עוקבת נוספת לכתיבת עבודת המחקר). תכנית הלימודים היא מובנית ועל הסטודנטים ללמוד תכנית לימודים מלאה ולעמוד בכל חובות הלימוד בכל אחת משנות הלימוד ברצף.

לצפיה בתוכנית הלימודים תשפ"ג (PDF) 

מסלולי הלימוד:

מסלול  א': תואר שני בייעוץ חינוכי עם תיזה

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת תואר שני (MA) בייעוץ חינוכי הכולל כתיבת עבודת מחקר (תיזה) כחלק מתכנית הלימודים. הלימודים כוללים רכישת יידע תיאורטי ומיומנויות מקצועיות-ייעוציות  לצד פיתוח אקדמי ומחקרי. הלימודים בתכנית נועדו לאפשר השתלבות בעבודה ייעוצית לצד המשך לימודים אקדמיים בכלל ולימודים לקראת קבלת תואר ד"ר בפרט.

הלימודים העיוניים בהיקף של 22 שעות שנתיות מתפרסים על פני יום בשבוע לאורך שנתיים ברצף, כולל לימוד סמסטר קיץ במהלך חודש יולי. נוסף על כך, נדרשת עבודה מעשית בבתי ספר (לא במקום עבודתו של הסטודנט) במשך חמש שעות שבועיות ביום (אחד) לאורך שתי שנות הלימוד (ספטמבר – יוני). לאחר סיום הלימודים העיוניים ניתנת לסטודנטים שנה עוקבת נוספת (שלישית) להגיש את עבודת המחקר (תיזה).

סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון בייעוץ חינוכי של אוניברסיטת בר-אילן יידרשו ללימודי השלמה בהתאם לצורך ותכנית הלימודים של התואר הראשון שברשותם (ראו להלן רשימת קורסי השלמה).

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים ובימי הלימוד לשנה"ל תשפ"א

מסלול  ב': תואר שני בייעוץ חינוכי ללא תיזה

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת תואר שני (MA) בייעוץ חינוכי ללא כתיבת עבודת מחקר (תיזה). הלימודים כוללים רכישת יידע תיאורטי ומיומנויות מקצועיות-ייעוציות, והשתתפות בקורסי מחקר לצד הרחבה בתחומי הייעוץ החינוכי. סטודנטים הלומדים מסלול זה נדרשים לעמוד בבחינת גמר על חומר שיקבע על ידי הוועדה לתואר שני של הפקולטה לחינוך.

הלימודים העיוניים בהיקף של 28 שעות שנתיות מתפרסים על יום בשבוע לאורך שנתיים ברצף, כולל לימוד סמסטר קיץ במהלך חודש יולי . נוסף על כך, נדרשת עבודה מעשית בבתי ספר (לא במקום עבודתו של הסטודנט) במשך חמש שעות שבועיות ביום (אחד) לאורך שתי שנות הלימוד (ספטמבר – יוני).

סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון בייעוץ חינוכי יידרשו ללימודי השלמה בהתאם לצורך ותכנית הלימודים של התואר הראשון שברשותם (ראו להלן רשימת קורסי השלמה).

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים ובימי הלימוד לשנה"ל תשפ"א

עבודה מעשית (לכל המסלולים בתואר שני)

העבודה המעשית בכל אחת משנות הלימוד מהווה חלק בלתי נפרד מלימודי התואר וכוללת שני שלבים לפי הפירוט הבא:

שלב א' – בשנה הראשונה ללימודי התואר מתלווה כל אחד מהסטודנטים ליועץ/ת באחד מבתי הספר ליום אחד בשבוע (5 שעות) במשך שנת הלימודים בבתי הספר (סוף אוגוסט - יוני). העבודה מלווה בפרקטיקום שנתי (פרקטיקום א') ופגישות עם מרכזת העבודה המעשית.

שלב ב' - בשנה השנייה ללימודי התואר מתלווה כל אחד מהסטודנטים ליועץ/ת באחד מבתי הספר ליום אחד בשבוע (5 שעות) במשך שנת הלימודים בבתי הספר (סוף אוגוסט - יוני).  בשנה זו מתנסים הסטודנטים בהתערבויות ייעוציות פרטניות וקבוצתיות. עבודה זו מלווה בפרקטיקום שנתי (פרקטיקום ב') ופגישות עם מרכזת העבודה המעשית.

שעות העבודה המעשית הן בנוסף לימי הלימודים באוניברסיטה. בשנה ב' ללימודים מרבית הסטודנטים יכולים לשלב בין ימי הלימוד וימי העבודה המעשית לכדי יומיים בשבוע בלבד. לתשומת לבך, לא ניתן לבצע עבודה מעשית במקום עבודתך.

העבודה המעשית מתחילה עם פתיחת שנת הלימודים בבתי הספר (סוף אוגוסט 2019).

 הגשת מועמדות ללימודי התואר השני

הגשת מועמדות לקבלה לתואר שני בייעוץ חינוכי מותנית בעמידה בתנאים הבאים:

1.      בוגרי תואר ראשון בממוצע ציונים 87 ומעלה.

2.      שתי המלצות, בפורמט הנדרש (ראו בהמשך), שנשלחו ישירות על ידי הממליצים.

3.      מילוי שאלון למועמדים באופן מקוון.

ההרשמה ללימודי התואר השני בייעוץ חינוכי פתוחה לסטודנטים בעלי תואר ראשון בכל תחום. מידת ההתאמה ללימודי התואר השני תבחן בהתאם לכישורי המועמדים.

בקבלה לתכנית תינתן עדיפות לסטודנטים בעלי תואר ראשון בייעוץ חינוכי או לימודים בתחומים מקבילים, וכן תינתן עדיפות לסטודנטים בעלי ניסיון בחינוך ובעבודה עם ילדים, בני נוער, מתבגרים או מבוגרים צעירים (emerging adults).

סטודנטים שאינם בוגרי תואר ראשון בייעוץ חינוכי של אוניברסיטת בר-אילן יידרשו ללימודי השלמה בהתאם לצורך ותכנית הלימודים של התואר הראשון שברשותם (ראו להלן רשימת קורסי השלמה).

אופן הרישום:

1.  יש להכנס לקישור ולהירשם מכאן  ללימודי תואר שני

2.  לאחר ההרשמה הפורמאלית יש לשלוח שתי המלצות. 

טופס המלצה  

אנו ממליצים כי אחת ההמלצות תהיה ממרצה בקורס אקדמי (עדיפות לסמינריון) והמלצה נוספת מגורם מקצועי שמכיר את המועמד/ת מהתנסות בשדה. ההמלצות יישלחו ישירות מהממליצים ולא באמצעות המועמדים לקבלה (מומלץ להעביר לממליצים את אפשרויות השליחה מייל: Toar2.Edu@biu.ac.il,  sharon.haklay@mail.biu.ac.il 

3. מלבד ההמלצות יש למלא בקפדנות ולשלוח שאלון אישי. לאחר קריאת ההוראות המפורטות ואיסוף הנתונים, יש למלא את  הטופס המקוון

4. שליחת קו"ח למייל: Toar2.Edu@biu.ac.il,  sharon.haklay@mail.biu.ac.il 

תעודת הוראה לא מהווה תנאי לקבלה ללימודים במגמה לייעוץ חינוכי. חשוב לציין כי יועצים חינוכיים המעוניינים לעבוד במערכת החינוך מחוייבים בתואר שני ותעודת הוראה.

תלמידים הלומדים לתואר שני במגמה לייעוץ יכולים ללמוד לתעודת הוראה בבר אילן, בתוכנית מותאמת (בהתאם לדרישות החוג להכשרת מורים).

פרטים למועמדים המעוניינים בלימודי תעודת הוראה לצד לימודי התואר השני

קבלה ללימודי התואר השני מבוססת על שקלול נתוני המועמדים ובכללם הישגים קודמים, תשובות המועמד/ת לשאלון האישי, המלצות, ניסיון קודם וראיון אחד או יותר לפי הצורך. רק מועמדים שיימצאו כבעלי סיכוי יחסי גבוה להתקבל על סמך נתוניהם המוקדמים, יוזמנו לראיונות.

                   

השלמות

מועמדים שיתקבלו ללימודים והם אינם בעלי תואר ראשון בייעוץ חינוכי מאוניברסיטת בר-אילן, יידרשו ללימודי השלמה, בהתאם לצורך ועל פי תכנית הלימודים של התואר הראשון שברשותם. במידה וסטודנט יחויב בקורס השלמה שלדעתו זכאי לפטור, יוכל להגיש בקשה עד לחודש ספטמבר 2019 (פרטים במזכירות הפקולטה). סיום כל דרישות הלימודים בקורסי ההשלמה בשנה א' ובציון ממוצע של 76%, מהווה תנאי להמשך הלימודים בשנה ב'.

להלן רשימת קורסי ההשלמה:

מספר הקורס

שם הקורס

77-322

מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי

77-304

מבוא לייעוץ חינוכי

 

 קורסי ההשלמה משולבים בימי הלימוד לתואר השני.

 

פרטים נוספים אודות הרישום והלימודים ניתן לקבל במזכירות הוועדה לתואר שני בפקולטה לחינוך:

בניין 905, קומה 3, חדרים 301-304

טל': 0773063700

קבלת קהל:

”דלת פתוחה“ בימים א‘, ג‘, ה‘ בשעות 12:00-10:00

בזום ובאופן פרונטלי

 

יועצת סטודנטים:  sharon.haklay@biu.ac.il

ראשת התוכנית: פרופ' עינת לוי גיגי- Einat.levy-gigi@biu.ac.il

             

 

תאריך עדכון אחרון : 14/11/2022