מסמך נלווה למילוי שאלון מקוון למועמדים לתואר שני - התוכנית לייעוץ חינוכי

למועמד שלום.

מילוי שאלון המועמדות נעשה באמצעות האינטרנט, בטופס מקוון. ניתן להגיע לטופס דרך אתר התוכנית לייעוץ חינוכי או בלינק שנשלח אליכם.

הטופס האינטרנטי המקוון אותו עליכם למלא הוא ארוך ומרובה פרטים. בנוסף, מסיבות טכניות, עליכם למלא את הטופס בפעם אחת. לא ניתן להפסיק באמצע ולהשלים בפעם אחרת. מסיבה זו הכנו עבורכם טופס נלווה זה בו מפורטות כל השאלות שתשאלו בטופס המקוון, על מנת שתאספו מראש את כל הנתונים שתצטרכו בעת מילויו. בנוסף לנתונים, בשאלון המקוון ישנן גם שאלות פתוחות, שגם עליהן פירטנו בהמשך. אנו ממליצים לכם להכין גם לשאלות אלו תשובות מראש.

רק לאחר שאספתם את כל האינפורמציה והכנתם תשובותיכם, כנסו לשאלון האינטרנטי והקלידו או העתיקו את התשובות לשם.

ליתר בטחון – שמרו לכם עותק של תשובותיכם על הטופס הנלווה– על כל צרה שלא תבוא...

שימו לב, כפי שכתוב באתר המגמה, הגשת מועמדות כוללת לא רק את מילוי הטופס המקוון.

עליכם גם לעמוד בתנאים נוספים המפורטים שם (כגון המלצות, משלוח קורות חיים, תמונה, ועוד.) טופס זה נועד לסייע רק בנושא מילוי השאלון המקוון.

כל הפרטים הנוספים לגבי ההרשמה מופיעים בעמוד התוכנית

בהצלחה!

להורדת הטופס הנלווה