תכניות לימודים

תמונה של מלגת פטור משכר לימוד ללימודי תעודת הוראה תשפ"ד

לומדי/בוגרי תארים בחינוך זכאים לתוכנית יחודית ומקוצרת | לפרטים ניתן לפנות ב-לוגו וואטסאפ למזכירות בית הספר להכשרת מורים או להשאיר פרטים

מסלולי תעודת הוראה

קובצי תוכניות לימודים במסלולי הלימוד בבית הספר להכשרת מורים תשפ"ד:                           

 

קובצי תוכניות לימודים במסלולי הלימוד בבית הספר להכשרת מורים תשפ"ג:                           

 

קובצי תוכניות לימודים במסלולי הלימוד בבית הספר להכשרת מורים תשפ"ב: