English שלחו לחבר

תכניות לימודים במסלולי הלימוד בחוג להכשרת מורים

המסלולים יפתחו בהתאם למספר הנרשמים כנדרש.   

לומדי /בוגרי תארים בחינוך זכאים לתוכנית יחודית ומקוצרת

לפרטים ניתן לפנות ישירות למזכירות החוג להכשרת מורים

ראשי מסלולים

 

 

רשימת תכניות לימודים במסלולי הלימוד בחוג להכשרת מורים תשפ"ב:                           

אומנות יהודית

אנגלית

ביולוגיה

גיאוגרפיה

היסטוריה

חינוך מיוחד

כימיה

לשון והבעה

לימודי א"י

מדעי החברה יום ב'

מדעי החברה יום ד'

מוסיקה תכנית רב גילאית

מחשבת ישראל

מתמטיקה

ספרות

ערבית

פיזיקה

תושב"ע

תנ"ך

 

רשימת תכניות לימודים במסלולי הלימוד בחוג להכשרת מורים  תשפ"א                               

אומנות יהודית

אנגלית

ביולוגיה

גיאוגרפיה

היסטוריה

חינוך מיוחד

לימודי א"י

מדעי החברה יום ב'

מדעי החברה יום ד'

מוסיקה תכנית רב גילאית

מחשבת ישראל

מתמטיקה

ספרות

ערבית

פיזיקה

תושב"ע

תנ"ך 

תאריך עדכון אחרון : 10/01/2022