מסלולי לימוד

    רשימת מסלולים תשע"ט

אומנות יהודית      

אנגלית

בילוגיה

גיאוגרפיה

היסטוריה

חינוך מיוחד 6-21

כימיה

לימודי א"י

לשון

מדעי החברה יום ב'

מדעי החברה יום ד'

מוסיקה

מתמטיקה 

ספרות

ערבית

תנ"ך

 

 

    רשימת מסלולים תשע"ח

אומנות יהודית      

אנגלית

בילוגיה

גיאוגרפיה

היסטוריה

כימיה

לימודי א"י

לשון

מדעי החברה יום ב'

מדעי החברה יום ד'

מוסיקה

מתמטיקה 

ספרות

ערבית

תושב"ע

תנ"ך

חינוך מיוחד 6-21

 

 

                                                                                                   

רשימת מסלולים תשע"ז                                                                    

אומנות יהודית                                                                                                          

אנגלית

 ביולוגיה

 גיאוגרפיה                                                                                                                                         

  היסטוריה

   כימיה

   לימודי א"י                                                                                  

    לשון                                                                                                                                      

    מוסיקה                                                                              

    מתמטיקה                                                                         

    ספרות                                                                           

    ערבית                                                                            

    תושב"ע                                                                          

    תנ"ך     

    פיזיקה   

    מדעי המחשב    

    מדעי החברה