English שלחו לחבר

תכניות לימודים במסלולי הלימוד בחוג להכשרת מורים

המסלולים יפתחו בהתאם למספר הנרשמים כנדרש.   

לומדי /בוגרי תארים בחינוך זכאים לתוכנית יחודית ומקוצרת

לפרטים ניתן לפנות ישירות למזכירות החוג להכשרת מורים

רשימת תכניות לימודים במסלולי הלימוד בחוג להכשרת מורים תשפ"ב:                              ראשי מסלולים

אנגלית

לשון והבעה

ביולוגיה

גיאוגרפיה

היסטוריה

חינוך מיוחד

אומנות יהודית

מוסיקה תכנית רב גילאית

ספרות

ערבית

לימודי א"י

מחשבת ישראל

תושב"ע

תנ"ך

מדעי החברה יום ב'

מדעי החברה יום ד'

פיזיקה

כימיה

רשימת תכניות לימודים במסלולי הלימוד בחוג להכשרת מורים  תשפ"א:                                ראשי מסלולים

אנגלית

ביולוגיה

גיאוגרפיה

היסטוריה

חינוך מיוחד

אומנות יהודית

מוסיקה תכנית רב גילאית

ספרות

ערבית

לימודי א"י

מחשבת ישראל

תושב"ע

תנ"ך

מדעי החברה יום ב'

מדעי החברה יום ד'

פיזיקה

 

 

 

           

תאריך עדכון אחרון : 06/10/2021