תכניות לימודים

המסלולים יפתחו בהתאם למספר הנרשמים כנדרש.   

לומדי /בוגרי תארים בחינוך זכאים לתוכנית יחודית ומקוצרת

לפרטים ניתן לפנות ישירות למזכירות החוג להכשרת מורים

מסלולי תעודת הוראה

רשימת תכניות לימודים במסלולי הלימוד בחוג להכשרת מורים תשפ"ג:                           

אומנות יהודית

אנגלית

ביולוגיה

גיאוגרפיה

היסטוריה

חינוך מיוחד (טנטטיבי)

כימיה

לשון והבעה

מדעי החברה

מוסיקה תכנית רב גילית

מידע ונתונים

מתמטיקה

ספרות

ערבית

פיזיקה

תנ"ך

 

רשימת תכניות לימודים במסלולי הלימוד בחוג להכשרת מורים תשפ"ב:                           

אומנות יהודית

אנגלית

ביולוגיה

גיאוגרפיה

היסטוריה

חינוך מיוחד

כימיה

לשון והבעה

לימודי א"י

מדעי החברה יום ב'

מדעי החברה יום ד'

מוסיקה תכנית רב גילאית

מחשבת ישראל

מתמטיקה

ספרות

ערבית

פיזיקה

תושב"ע

תנ"ך