תכניות לימודים

תמונה של מלגת פטור משכר לימוד ללימודי תעודת הוראה תשפ"ד

לומדי /בוגרי תארים בחינוך זכאים לתוכנית יחודית ומקוצרת | לפרטים ניתן לפנות ב-לוגו וואטסאפ למזכירות החוג להכשרת מורים או להשאיר פרטים

מסלולי תעודת הוראה

קובצי תוכניות לימודים במסלולי הלימוד בחוג להכשרת מורים תשפ"ד:                           

 

קובצי תוכניות לימודים במסלולי הלימוד בחוג להכשרת מורים תשפ"ג:                           

 

קובצי תוכניות לימודים במסלולי הלימוד בחוג להכשרת מורים תשפ"ב: