תואר שני, הפקולטה לחינוך: ㅤㅤㅤהנחיות מחלקתיות שנה"ל תשפ"ד

לתלמידי ותלמידות התואר השני בחינוך

ברכות,

אנו מקדמים אתכם בברכה על הרשמתכם לשנת הלימודים תשפ"ד ללימודי התואר השני בפקולטה לחינוך. אנו ביחידה ללימודים מתקדמים לרשותכם לכל שאלה ונשמח ללוות אתכם במהלך התואר.

להלן מספר נקודות חשובות לקראת עריכת תוכנית הלימודים והרישום לקורסים במערכת המקוונת.

  • הרישום לתואר השני, יתבצע באמצעות מערכת אינ-בר. כל סטודנט קיבל "חלון זמן"- מועד בו יוכל להירשם לקורסים מתוכנית הלימודים שלו.
  • לעזרה ברישום ולבירורים ניתן לפנות בדוא"ל למתאמת התוכנית על-פי רשימת הכתובות שלהלן:
  • בכל בעיה טכנית הקשורה לרישום המקוון ניתן לפנות למדור שמ"ע טל' 03-5317000 או 9392*.
  • עם כניסתכם לרישום הקורסים, תוצג בפניכם תוכנית הלימודים שלפיה תלמדו במהלך שנות הלימודים בתואר השני. המערכת המקוונת תציג את תוכנית הלימודים והרישום לקורסים, אך במקביל, יש להיצמד לתוכנית הלימודים כפי שמופיעה באתר האינטרנט ויש להירשם עפ"י הנחיות מתאמת התוכנית שאליה התקבלתם. הנחיות אלו ישלחו אליכם בדוא"ל ע"י מתאמת התוכנית לקראת מועדי הרישום.

 

לתוכניות הלימודים ולפרטים נוספים נא היכנסו לקישורים שלהלן:

שימו לב-
במהלך הרישום במערכת המקוונת, יש להיצמד להנחיות ולתוכניות הלימודים שנשלחו ע"י מתאמת תוכנית הלימודים

איחולי הצלחה והנאה רבה מהלימודים,
 היחידה ללימודים מתקדמים
הפקולטה לחינוך