לימודי חינוך בלתי פורמלי - ניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמאליות

להרשמה

 

ניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמאליות

ראשת המגמה: פרופ' זהבית גרוס

  1. פרטי מגמה
  2. תכנית לימודים
  3. תנאי קבלה
  4. אופן הרישום

פרטים לתכנית הלימודים ניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות

מטרת  ההתמחות החדשה להכשיר סגל בכיר לניהול מערכות חינוך בלתי פורמאליות במתנסים, תנועות נוער וגופים חינוכיים וולונטאריים שונים, המסוגל לבצע מחקר ורפלקציה על עבודתו המעשית. החינוך הבלתי פורמאלי עשיר בעשיה ודל במחקר. מטרת  מסלול  הלימודים החדש לגשר בין היבטים תיאורטיים של הניהול במערכות הבלתי פורמאליות ובין הצרכים הריאליים המתעוררים בשדה. לתחום ההתמחות החדש היבטים תיאורטיים, מחקריים ויישומיים. חידושה העיקרי של ההתמחות הוא ההיבט הפרקטי דהיינו קיומן של סדנאות מעשיות בתוך מסגרת הלימודים התיאורטית, לפיתוח אישי ומקצועי. התמחות זו הינה חלק מהמוקד למנהיגות וניהול מערכות חינוך.

לקבלת מידע נוסף בנושא לימודי חינוך בלתי פורמלי או להרשמה פנו אלינו דרך עמוד צור קשר

חברי הסגל במגמה הנם חוקרים בעלי שם בתחומם אשר עוסקים במגוון רחב של נושאים ומציעים תכנית לימודים מקיפה ומעשירה.

המגמה שמה לה למטרה להעמיק את הידע התיאורטי, המחקרי והיישומי בשלושה תחומים:

א. ניהול
ב. נוער
ג. קהילה

א. ניהול

קורס כלכלת החינוך: מימון וניהול תקציב - ד"ר איריס הדר

עוסק במושגי יסוד בכלכלה שמנהל צריך לדעת ובעקרונות בניית תקציב וניהול תקציבי במערכת פורמאליות ובלתי פורמאליות. הקורס יעסוק בתקצוב שוטף, תכנון ותקצוב, קריאת מאזנים, גיוס משאבים ותרומות, מתנדבים ושילובם בפרויקטים קהילתיים לילדים ונוער בקהילה וניהול שותפיות.

קורס מיומנויות ניהול ומנהיגות חינוכית במסגרת בלתי פורמאלית - ד"ר משה רובוביץ

נותן כלים מעשיים בניתוח סוגי מנהיגות, התנהגות ותקשורת בארגונים, ניהול ידע, העצמת עובדים, חזון חינוכי ותרגומו לעבודה, ניהול מצבי שינוי בתהליכי התחדשות, אקלים ארגוני, פיתוח סביבה תומכת, הכוונה עצמית, קהילה לומדת, הארגון הלומד משמעותו ויישומו במערכות חינוכיות.

קורס סוגיות מתקדמות בחינוך הבלתי פורמלי – פרופ' שלמה רומי

עוסק בניתוח בעיות מתקדמות במסגרות הבלתי פורמלית.

קורס המורה והמנהיג החינוכי במשפט – פרופ' ישראל גילת

 עוסק בניתוח חקרי מקרה וסוגיות ספציפיות הקשורות לתפקודם של העוסקים בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.  

ב. נוער

קורס התמודדות עם נוער במצבי סיכון - פרופ' שלמה רומי

עוסק בניתוח מכלול הבעיות והדילמות המתרחשות בעבודה עם נוער בסיכון. תופעת הנשירה הסמויה והגלויה מבתי ספר ומסגרות חינוכיות מפצות או משלימות, סוגיות באתיקה, חוקי נוער, הקוד האתי של עובדי הנוער בישראל, תיאוריה ויישום בהתמודדות עם קונפליקטים, ערכים בעבודה עם נוער בסיכון, תהליכים ושיטות עבודה עם נוער בסיכון.

קורס חינוך לערכים ודמוקרטיה ולאזרחות בעולם נבוך - פרופ' זהבית גרוס

עוסק  בחינוך לערכים בעידן פוסט מודרני ובדילמות התיאורטיות והמעשיות העולות מהמפגש של  נוער עם עולם פוסט מודרני מורכב. הקורס מתמקדת בעיקר באתגרים שמציב המשטר הדמוקרטי לנוער ובמכלול הדילמות שעולות מהזירות הלאומיות השונות של בני נוער לאתגר האזרחות בעולם בכלל ובישראל בפרט.

ג. קהילה

קורס קהילה וחברה אזרחית  - ד"ר דפנה עציון

עוסק במפגש הייחודי בין תיאטרון וקהילה וכיצד הקהילה יכולה להפוך את התיאטרון לכלי מעצים בעל השלכות פורמטיביות.

קורס חקר הפנאי והחינוך הבלתי פורמלי - ד"ר דפנה עציון

מתמקד בתיאוריות עדכניות בתחום החינוך הבלתי פורמלי והאופן  שבו הן באות לידי ביטוי מעשי בשדה העשייה הקהילתית-חינוכית.

קורס סדנת מנהיגות נוער - ד"ר מירי גולדרט

במהלך הקורס נדון בתיאוריות לפיתוח מנהיגות נוער, ננתח תוכניות חינוכיות ייעודיות ונברר מהן השלכותיה של מנהיגות הנוער על הפרט ועל החברה. 

קורס סדנה בחינוך אלטרנטיבי בעידן דיגיטלי - ד"ר מירי גולדרט

שילוב המחשב והאינטרנט בפדגוגיה החינוכית איננו פעולה טכנית, זהו  שינוי מהותי בתפיסה הטריאדית: מלמד-לומד-תוכן. במהלך הקורס נדון בפילוסופיות חינוכיות שונות, נאפיין את הנעורים הדיגיטליים, ננתח יישומים חינוכיים אלטרנטיביים ונבחן את משמעותם לחינוך הבלתי פורמלי והלא פורמלי.

קורס סדנת יזמות, מעורבות והתנדבות - ד"ר מירי גולדרט

המושג "יזמות" שעד לפני מספר שנים היה שמור לתחום העסקים והתעשייה פרץ הרבה אל מעבר לגבולותיהם. כיום מדובר רבות ביזמות חברתית כגישה המנחה את פעילותם של פרטים וארגונים כאחד. במהלך הקורס נדון ביזמות, במעורבות ובהתנדבות המאפיינים את המציאות המשתנה ונבחן את משמעויותיהן בחינוך הלא פורמלי והבלתי פורמלי.

 

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים במגמה מובנת ומתפרסת על פני שנתיים ברצף. על הסטודנטים ללמוד תוכנית לימודים מלאה ולעמוד בכל חובות הלימוד בכל אחת משנות הלימוד ברצף.

קורסי המגמה נלמדים ביום לימודים מרוכז, יום שני משעה 20:00-08:00.

בנוסף, מחוייבים הסטודנטים בדרישות לימודי יסוד ביהדות ואנגלית כמפורט באתר הוועדה לתואר שני 

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים ובימי הלימוד לשנה"ל תשפ"ג

מסלול הלימודים לשנת הלימודים תשפ"ב:

תכנית לימודים שנה א' תשפ"ב 

תכנית לימודים שנה ב' תשפ"ב

תנאי קבלה

תינתן עדיפות לסטודנטים בוגרי תואר ראשון במינהל או במקצועות אחרים בעלי התנסות חינוכית או ניהולית בממוצע ציונים 80 ומעלה. על המועמדים להיות אנשי חינוך ו/או הוראה ו/או פיקוד העוסקים בחינוך: הוראה / הדרכה / עבודה חינוכית. המועמדים מייעדים עצמם להשתלבות במערכות ניהול החינוך בארץ.  (בקשות חריגות יידונו במקרים מיוחדים). מומלץ ניסיון מעשי בחינוך הבלתי פורמאלי.

 

אופן הרישום

1.   רישום מקוון ללימודי תואר שני

2. לאחר הרישום המקוון יש לשלוח מסמכים של תואר ראשון/ת.הוראה מקוריים (עם חותמת וחתימה)  לכתובת: הוועדה לתואר שני, ביה"ס ללימודים מתקדמים, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן  5290000.

ניתן להגיע למדור שמ"ע (בנין 605) בין הימים א'-ה', בין השעות 08-18 ולהגיש את המסמכים הנ"ל באופן פרונטלי.

3. יש לשלוח 2 המלצות: טופס המלצה אקדמית, טופס המלצת מעסיק. כדאי שאחת מההמלצות תהיה ממרצה בקורס אקדמי (עדיפות לסמינריון) והמלצה נוספת מגורם מקצועי. ההמלצות יישלחו ע"י הממליצים בלבד. (ניתן לשלוח 2 טפסי המלצת מעסיק ללא המלצה אקדמית וכן להפך).

4. שליחת קו"ח.

המלצות וקו"ח ניתן לשלוח במייל toar2edu@biu.ac.il 

או בדואר לכתובת: הפקולטה לחינוך – תואר שני - המגמה למינהל החינוך, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 5290000.

 

לקבלת מידע נוסף בנושא לימודי חינוך בלתי פורמלי או להרשמה פנו אלינו דרך עמוד צור קשר

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למתאמת התוכנית דניאלה אגם

בטלפון 03-5318439 | מייל :  daniella-miriam.agam@biu.ac.il

טלפון: 0773063703 

קבלת קהל:

”דלת פתוחה“ בימים א‘, ג‘, ה‘ בשעות 12:00-10:00

בזום ובאופן פרונטלי

סגל הוראה-חוקרים פעילים בעלי פרסומים בינלאומיים בנושאים מגוונים:

פרופ' חיים גזיאל - מדיניות החינוך ואפקטיביות בית ספרית.

ד"ר יוסף קליין - קבלת החלטות וביזור במערכת החינוך.

פרופ' חן שכטר - למידה מהצלחות.

פרופ' ישראל  גילת - המורה והמנהיג החינוכי במשפט - זכויות וחובות.

פרופ' אורלי שפירא - אתיקה ארגונית, הדרכה והתנהגויות נסיגה של מורים במערכות חינוכיות.

ד"ר איריס הדר - כלכלת החינוך-מימון וניהול תקציב בית ספרי.

 

פעילויות מחקריות נוספות שהמוקד מציע:

פורום מחקרי ע"ש פרופ' מרדכי בר-לב ז"ל לחקר החינוך הבלתי פורמאלי.

הפורום מיועד למפגש קבוע (פעמים בכל סמסטר) בין אנשי מחקר ואנשי מעשה בכירים בתחום החינוך הבלתי פורמאלי.

פרסי מצוינות בחינוך הבלתי פורמאלי ע"ש פרופ' מרדכי בר-לב ז"ל

מידי שנה מעניקה המגמה פרסי הצטיינות לעבודות סמינריוניות מצטיינות בתחום החינוך הבלתי פורמאלי על מנת לעודד את המחקר והמצוינות המדעית בתחום הנ"ל.

יחודיות תכנית הלימודים- התוכנית קושרת בין ממצאי המחקר העדכני בארץ ובחו"ל  לבין אפשרויות הטמעתם בשטח.

סגל הוראה-חוקרים פעילים בעלי פרסומים בינלאומיים בנושאים מגוונים:

פרופ' ישראל  גילת - היבטים משפטיים במערכת  החינוך בישראל.

דר' איריס הדר - כלכלת החינוך-מימון וניהול תקציב בית ספרי.

 

תאריך עדכון אחרון : 15/11/2022