פרופ' מן המניין | ראשת המכון לאינטגרציה חברתית

פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי

פרופ' מן המניין | ראשת המכון לאינטגרציה חברתית
טלפון
משרד
בניין 905 חדר 517
שעות קבלה
ראה קובץ בעמוד הבית-הודעות
  מגמות לתואר ראשון
  פרסומים

  LIST OF PUBLICATIONS

  CHAPTERS IN BOOKS

  Rosenblatt, Z. & Shapira-Lishchinsky, O. (2010). A Re-examination of the withdrawal syndrome vis-à-vis organizational ethics in schools (2010). In: R.J. Burke, E.C. Tomlinson, & C.L. Cooper (Eds.). Crime and corruption in organizations: Why it occurs and what to do about it (pp.187-211). Farnham: Gower Publishing, UK.

   

  ARTICLES IN REFEREED JOURNALS

  1. Shapira-Lishchinsky, O. (2007). Israeli teachers' perceptions of lateness: A gender comparison. Sex Roles, 57, 3/4, 187-199.
  2. Shapira-Lishchinsky, O. & Rosenblatt, Z. (2009). Perceptions of organizational ethics as predictors of work absence: A test of alternative absence measures. Journal of Business Ethics, 88 (4), 717-734.
  3. Shapira-Lishchinsky, O. (2009). Israeli teachers’ perceptions of mentoring effectiveness. International Journal of Educational Management, 23(5), 390-403.
  4. Shapira-Lishchinsky, O. &  Rosenblatt, Z. (2009). Organizational ethics and teachers' intent to leave:  An integrative approach. Educational Administration Quarterly, 45(5), 725-758.
  5. Shapira-Lishchinsky, O. (2009). Ethical Dilemmas: The Experiences of Israeli Nurses. Qualitative Health Research, 19 (11), 1602-1611.
  6. Shapira-Lishchinsky, O. (2009). Towards professionalism: Ethical perspectives of   Israeli teachers. European Journal of Teacher Education, 32(4), 473-487.
  7. Shapira-Lishchinsky, O. & Orland-Barak, L. (2009). Ethical dilemmas in teaching: The Israeli case. Education and Society, 27 (3), 27-45.
  8. Shapira-Lishchinsky, O. (2009).  Israeli male versus female teachers' intent to leave work.  Gender in Management-An international Journal, 24 (7), 543-559.
  9. Shapira-Lishchinsky, O. &  Rosenblatt, Z. (2010). School ethical climate and teachers' voluntary absence. Journal of Educational Administration, 48 (2), 164-181.
  10. Shapira-Lishchinsky, O. & Aziel, V.  (2010). Team culture perceptions, commitment, and  effectiveness: Teamwork effects. Educational Practice and Theory, 32 (2), 33-56.
  11. Rosenblatt, Z., Shapira-Lishchinsky, O. & Shirom, A. (2010). Absenteeism in Israeli schoolteachers:  An organizational ethics perspective. Human Resource Management Review, 20, 247-259.
  12. Shapira-Lishchinsky, O. (2010). Ethical dilemmas in teaching and nursing: The Israeli case, Oxford Review of Education, 36 (6), 731-748.
  13. Shapira-Lishchinsky, O. (2011). Teachers' critical incidents: Ethical dilemmas in teaching practice, Teaching and Teacher Education, 27, 648-656.
  14. Shapira-Lishchinsky, O. & Even-Zohar, S. (2011).Withdrawal behaviors syndrome:  An ethical perspective, Journal of Business Ethics, 103(3), 429-451.
  15. Shapira-Lishchinsky, O. (2012). Developing ethical knowledge in the spirit of   Judaism, Religious Education, 107 (1), 73-90.
  16. Shapira-Lishchinsky, O. (2012) Teachers' withdrawal behaviors: Integrating theory and findings. Journal of Educational Administration, 50 (3), 307 - 326.
  17. Shapira-Lishchinsky, O. (2012).  Mentors' ethical perceptions: Implications for practice, Journal of Educational Administration, 50 (4), 437-462.
  18. Shapira-Lishchinsky, O. (2013). Team-based simulations: Learning ethical conduct in teacher trainee programs, Teaching and Teacher Education, 33, 1-12.
  19. Shapira-Lishchinsky, O. & Ishan, G*. (2013). Teachers’ acceptance of absenteeism: Towards developing a specific scale, Journal of Educational Administration, 51(5), 594-617.
  20. Shapira-Lishchinsky, O. (2013). An ethical approach to teachers' dysfunctional Behaviors: Voluntary lateness and voluntary absence, Educational Practice and Theory, 35 (2), 63-84.
  21. Shapira-Lishchinsky, O. (2014). Simulations in nursing practice: Toward authentic leadership, Journal of Nursing Management, 22, 60-69.
  22. Shapira-Lishchinsky, O. (2014). Toward developing authentic leadership: Team-Based Simulations, Journal of School Leadership, 24 (5), 979-1013.
  23. Shapira-Lishchinsky, O. (2014). Simulation-based constructivist approach for education leaders, deEducational Management Administration & Learship.
  24. Shapira-Lishchinsky, O. & Tsemah, S*. (2014). Psychological empowerment as a mediator between the teachers' perceptions of authentic leadership and their withdrawal and citizenship behaviors, Educational Administration Quarterly, 50(4), 672-712.
  25. Shapira-Lishchinsky, O. (2014).Teacher Training Programs: Toward implementing a Naturalist Approach, Curriculum and Teaching, 29 (2), 25-41.
  26. Shapira-Lishchinsky, O. (2014). The naturalist approach among future educational leaders: an Israeli case study, International Journal of Leadership in Education. DOI: 10.1080/13603124.2014.986209
  27. Shapira-Lishchinsky, O. & Levy-Gazenfrantz, T*. (2015). Authentic leadership strategies in support of mentoring processes. School Leadership & Management, 1-19.
  28. Shapira-Lishchinsky, O.  & Gilat, I. Z. (2015).  Official Policies' and 'Teachers' Tendency to Act': Exploring the Discrepancies in Teachers' Perceptions. Education Policy Analysis Archives, 23 (82), 1-20.
  29. Shapira-Lishchinsky, O. & Levy- Gazenfrantz*, T. (2015). The multifaceted nature of mentors' authentic leadership and mentees’ emotional intelligence: A critical perspective. Educational Management Administration & Leadership, 1-15.
  30. Shapira-Lishchinsky, O. Glanz, J. & Shaer*, A. (2016). Team-based Simulations: Towards developing ethical guidelines among USA and Israeli teachers in Jewish schools, Religious Education, 1-20.
  31. Tsemah, S.*  & Shapira-Lishchinsky, O. (In press). The relationship between authentic leadership, psychological empowerment and teachers' withdrawal behaviors, Megamot  (Hebrew).
  32. Levy-Gazenfrantz, T. * & Shapira-Lishchinsky, O. (In press). Teachers perceptions: Authentic leadership, I’yunim Be’minhal Uve’irgun Ha’chinuch (Studies in Educational Administration and Organization) (Hebrew).
  33. Litchka, P.R. & Shapira-Lishchinsky (2016). Planning educational policy: Teacher perceptions of school principal transformational leadership in Israel and the US. Educational Planning, 23(2), 45-58.
  34.  Shapira-Lishchinsky, O. (2016). From ethical reasoning to teacher education for social  

             justice, Teaching and Teacher Education, 60, 245-255.

  1. Shapira-Lishchinsky, O. & Raftar-Ozery*, T. (2016). School leadership, absenteeism acceptance, and school ethical climate as predictors of voluntary absence and organizational citizenship behaviors. Educational Management Administration & Leadership, 1-20. DOI: 10.1177/1741143216665841
  2. Klein, J. & Shapira-Lishchinsky, O. (2016). Intergenerational sharing of knowledge as means of deepening the organizational learning culture in schools. School leadership & Management, 36(2), 133-150.
  3. Rosenblatt Z. & Shapira-Lishchinsky, O. (In press).Temporal Withdrawal Behaviors in an Educational Policy Context. International Journal of Educational Management.
  4. *Zavelevsky, E. & Shapira-Lishchinsky, O. (Accepted). Testing the relationship between perceptions of parental involvement and academic achievements in Israel through international assessment tests (TIMSS). Dapim (Hebrew)

  Note:   *MA or PhD advisee

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   קורסים
    
   77200 תיאוריות במנהיגות ובארגון החינוך       
   77238 סדנא בסימולציה ובניתוח אירועים       
   77813 משאבי אנוש במערכת החינוך       
   77869 מנהיגות ועיצוב מדיניות חינוכית- מתיאוריה למעשה:סדנא יישומית
   תחומי התמחות
        
    

   1. השוואה בין מערכות חינוך (מבחנים בינלאומיים - TIMMS)

   2. אתיקה ארגונית, התנהגויות נסיגה בקרב מורים (איחורים, היעדרויות, נטייה לעזוב,

   עזיבה בפועל),
   3. סימולציות ככלי להתמודדות עם דילמות אתיות, פיתוח קוד אתי בקרב
   4. אנשי חינוך והוראה, הדרכה בארגוני חינוך.
    
    
   Research Fields


   Organizational ethics; Ethical dilemmas in educational systems
    
   Withdrawal behaviors (lateness, absenteeism, and turnover) in educational
   systems
    
   Mentoring in educational systems, Simulation-based workshops

    

    
     
     
     

    תאריך עדכון אחרון : 23/10/2023