מנהיגות וניהול מערכות חינוך

המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך  - תואר ראשון

*ניתן ללמוד כדו-חוגי  או כדו-חוגי מובנה (מקנה 27/25 נ"ז)

המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך בפקולטה לחינוך היא תוכנית ייחודית, אשר באה לתת מענה לפיתוח דור העתיד של המורים בישראל, הן בחינוך הפורמאלי והן בחינוך הבלתי פורמאלי.

מטרות המגמה:

  • מתן כלים וידע לסטודנטים המעוניינים לעבוד ולהתפתח במערכת החינוך, להוביל להישגים, לנהל נכון צוותים חינוכיים ולהיות מנהיגים חינוכיים מובילים.

  • פיתוח אנשי מחקר מעולים בתחומי המנהיגות החינוכית על גווניה השונים, שיובילו את המחקר בתחום מערכות החינוך בשנים הבאות.

תוכנית הלימודים והקורסים במנהיגות וניהול מערכות חינוך מתמקדים ב:

*הכרת תשתיות החינוך ומערכת החינוך בישראל,

*הכרת תאוריות מרכזיות בתחום המנהיגות בכלל ובחינוך בפרט,

*הכשרה מעשית במנהל החינוכי ובניהול פיננסי – חינוכי ותקצוב מוסדות חינוך,

*התמודדות עם דילמות ניהוליות במערכת החינוך 

במסגרת מגוון קורסי בחירה לומדים הסטודנטים אודות ניהול משאבי אנוש, הערכה והדרכה של מורים, הכשרת מעשית בחינוך בלתי פרומאלי ועוד.

 

תוכנית "נחשונים להוראה"

תוכנית נחשונים להוראה הושקה בפקולטה לחינוך של האוניברסיטה בשנת תשע"ג בשיתוף משרד החינוך והקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים של משרד הביטחון.

מטרת התוכנית

 להכשיר צעירים בוגרי שירות צבאי משמעותי, בעלי ניסיון בהדרכה ובקצונה בשרותם הצבאי ובעלי מודעות לשליחות חינוכית וציונית. צעירים המעוניינים להשתלב בכוחות העתידיים של ההוראה במדינת ישראל ולקחת בה תפקידים מנהיגותיים.

התוכנית משלבת מועמדים מצטיינים, בעלי נתונים גבוהים אשר נבחרים לאחר עמידה בפני ועדת קבלה. וועדה זו  מעריכה את כישוריהם ואת יכולתם לתרום לחיזוק ההוראה והמנהיגות החינוכית במערכת החינוך בישראל.

תוכנית "נחשונים להוראה"  מכשירה את הסטודנטים במהלך ארבע שנים שבמהלכן מסיימים הסטודנטים לימודי תואר ראשון, תואר שני ותעודת הוראה בחינוך במקצועות ההוראה מגוונים הנדרשים למערכת החינוך.

במהלך תקופת הלימודים מקבלים הסטודנטים פטור מלא משכר לימוד.

לצפייה בתכנית הלימודים הטנטטיבית לתשפ"א

 

סגל מנהלי

תאריך עדכון אחרון : 24/03/2022