תפקיד
לבורנטית - המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה בבתי-הספר

ירום רות

תפקיד
לבורנטית - המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה בבתי-הספר
פקס
דוא"ל
ruth.yarom@biu.ac.il
שעות קבלה
בנין 403 חדר 061

תאריך עדכון אחרון : 06/02/2022