ירום רות

שלחו לחבר
תפקיד
לבורנטית - המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה בבתי-הספר
פקס
דוא"ל
yaromr@mail.biu.ac.il
שעות קבלה
בנין 403 חדר 061