מר בועז פולצ'ק

מנהל ספריית הפקולטה לחינוך

פולצ'ק בועז

מנהל ספריית הפקולטה לחינוך
טלפון
דוא"ל
boaz.polcheck@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 10/11/2022