גב' יפית ארז

גב'
מזכירת סגן מנהל ביה"ס לחינוך
טלפון: 
פקס : 
דוא"ל :