גב' יפית ארז

Secretary to the Faculty Administration Director

Erez Yafit

Secretary to the Faculty Administration Director
Email
erez.yafit@biu.ac.il

Last Updated Date : 25/10/2022