מזכירות דקן הפקולטה, רכזת קידומי סגל אקדמי

ברוד לאה

מזכירות דקן הפקולטה, רכזת קידומי סגל אקדמי
טלפון
דוא"ל
leah.brod@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 25/10/2022