גב' ברוד לאה

גב'
מזכירת מנהל בי"ס לחינוך
טלפון: 
פקס : 
דוא"ל :