גב' נורית עדני הכהן

מזכירה ורכזת מידע היחידה לפיתוח מקצועי

עדני הכהן נורית

מזכירה ורכזת מידע היחידה לפיתוח מקצועי
דוא"ל
infohish@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 01/05/2024