פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

גרוס, ז' (2013)

התפקיד ההיסטורי-חינוכי של חוקר החינוך הדתי: כתביו של פרופ' מרדכי (מוטי) בר-לב. בתוך ז' גרוס וי' דרור (עורכים), חינוך דתי בישראל ובתפוצות.דור לדור(מ"ד, עמ' 62-82). רמת אביב : אוניברסיטת תל אביב

דריפוס, ע' ואגרסט, ב' (2013)

הוראת מושגים ועקרונות ביולוגיים בגישה קונסטרוקטיביסטית. בתוך צ' ליבמן (עורכת), ללמוד, להבין, לדעת: מסע בנתיבי ההוראה הקונסטרוקטיביסטית (עמ' 234-265). תל-אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון מופ"ת

הראל-פיש, י' (ואחרים), 2013

 נוער בישראל : בריאות, רווחה נפשית וחברתית ודפוסי התנהגויות סיכון : סיכום ממצאי המחקר הארצי השישי, 2011 : ניתוח מגמות בין השנים 2011-1994 והשוואה בינלאומית. רמת גן : תכנית המחקר הבינלאומי על רווחתם ובריאותם של בני הנוער, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן ומאיירס-ג’וינט-מכון ברוקדייל

וורמן, ה' (2013)

אזרחות בין השורות: מבט ביקורתי על לימודי האזרחות בישראל. תל אביב : רסלינג

יגרמן, נ' (2013)

הדרכת הורים לקידום יכולות קשב אצל פעוטות עם לקוי בעיבוד חושי ובוויסות עצמי. בתוך פ"ש קליין וד' גבעון (עורכות), קשב וריכוז בגיל הרך (עמ' 165-203). אבן יהודה : רכס

כהן, א"ה (2013)

יהודי צרפת ילידי מרוקו, אלג'יר ותוניס: ניתוח השוואתי של ערכים. בתוך מ' בר-אשר, מ' עמאר וש' שרביט (עורכים), פאס וערים אחרות במרוקו : אלף שנות יצירה. רמת גן : אוניברסיטת בר-אילן

כהן, א"ה (2013)

יהודי צרפת ילידי מרוקו, אלג'יר ותוניס - ניתוח השוואתי של ערכים. בתוך מ' בר-אשר, מ' עמאר, ןש' שרביט (עורכים), פאס וערים אחרות במרוקו (עמ' 397-413). רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר אילן

לוין, א' (2013)

תרומתו של הרב שאול ישראלי לקורפוס הקוריקולרי במחשבת ישראל. בתוך ז' גרוס וי' דרור (עורכים), חינוך דתי בישראל ובתפוצות.דור לדור(מ"ד, עמ' 156-188). רמת אביב : אוניברסיטת תל אביב

לזרסון, ע' (2013)

מוציא כאב בראפ: חקר מקרה של אוריינות ושימושי לשון באתר ראפ, מאבקו של נער דיסלקטי לכתוב ולהשתלב באתר. פנים, 62, 63-46

מברך, ז' (2013)

ייעודה של אוניברסיטה דתית: היבטים חינוכיים ומעשיים. בתוך י' עירם, י' פרידלנדר וש' אוחיון (עורכים), ייעודה של אוניברסיטה דתית (עמ' 83-91). רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן