תורת האילוצים בחינוך

מחבר ראשון של הפרסום: 

גולדרט, מ' ורייטר, ש' (2017)

תורת האילוצים בחינוך. לקסי-קיי,7 , 22-24