פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

גזיאל, ח' (1977).

ניתוח עלות-תועלת בגישה בתכנון החינוך. עיונים בחינוך, 15, 127-134. 

גזיאל, ח' (1978).

שינויים וחדשנות בבית-הספר: המנהל כסוכן שינוי. בשדה חמ"ד, כ"א, 317-322.

גתהון, ש', רומי, ש', ו ויגיל, י' (2016)

תפיסת תפקיד ושחיקה בקרב עובדים עם מתבגרים במצבי סיכון: היבט רב תרבותי. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, כ"ד(43), 13-38

הולצר, א' (2016)

דרשת ה'שפת אמת' בראי 'פעולת הטקסט' של פול ריקרדעת: כתב-עת לפילוסופיה יהודית וקבלה, 81,  321-350

יעוז, ח' (1969) 

שירה צעירה : אוסף. תל אביב : עקד

יעוז, ח' (1966)

מבחר מאמרים להכרת הרומן. תל אביב : עקד 

מברך, ז' (1977).

הערכה דיאגנוסטית של פרחי הוראה לקראת קדומם במוסד להכשרת מורים. עבודת מחקר לתואר שני, אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך, רמת-גן.

מרבך, ע', רובוביץ-מן, ט'  גולדרט, מ', רייטר, ש'  ופרנק, א' (2016)

חילוץ ההוראה מהמשבר המובנה בתוכה סוגיות מן השדה. ביטאון מכון מופת, 58, 74-85

עירם, י'  (1977)

הלכה ומעשה בחינוך היהודי: דרכו של אלכסנדר מ. דושקין בחינוך היהודי בארה"ב ובישראל . ‫ תל אביב : צ’ריקובר