שלחו לחבר

מורים בלי אוויר: מיפוי גורמי הלחץ בעבודת המורים

מחבר ראשון של הפרסום
בוסקילה, י'

המחברות חוקרות את תופעת העקה והמתח של מורים בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים, ובבתי הספר התיכוניים, במטרה לבחון את הגורמים למתח זה בכל אחת ממסגרות הלימוד. לטענן תנאי העבודה של המורים בישראל מחייבים חשיבה וארגון מחדש, שכן האתגרים הניצבים בפני המורים מגבירים את תנאי הלחץ בעבודתם, תופעה החותרת תחת המונח הוראה מיטבית.

בוסקילה, י' וחן לוי, ת' (2020)

מורים בלי אוויר: מיפוי גורמי הלחץ בעבודת המוריםגילוי דעת, 16, 71-94

תאריך עדכון אחרון : 04/02/2021