שלחו לחבר

מוטיבציה חברתית ותחושת מסוגלות בהקשר החינוכי: מודל היררכי מבוסס רשתות חברתיות בכיתה

מחבר ראשון של הפרסום
מזריאר-רוזברג, ל'

מחקרים בתחום המוטיבציה החברתית מראים כי מטרות הפרט במצבים חברתיים שונים עשויות להשפיע על דפוסי התנהגותו ועל מידת הסתגלותו למצבים אלו. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון מאפיינים אישיים (תחושת מסוגלות חברתית, מגדר והישגים אקדמיים) ומאפיינים סביבתיים (אקלים מוטיבציוני חברתי, מבנה, מטרות וגודל הקבוצה) הקשורים לבחירה במטרות חברתיות בקרב תלמידים. 

תאריך עדכון אחרון : 04/02/2021