פניית תלמידים לעזרת יועצים חינוכיים בבית הספר בעקבות אלימות ופגיעה במשפחה

מחבר ראשון של הפרסום
יבלון, י'

אלימות במשפחה של הורים כלפי ילדים ופגיעה בהם היא תופעה חמורה ובעלת השלכות שליליות קצרות וארוכות טווח כאחת. טיפול בילדים שהם קורבנות לאלימות במשפחה מהווה נדבך חשוב בכל מדיניות רווחה. עם זאת, רבים מבין הילדים הללו אינם פונים לעזרה, הם אינם מוכרים לרשויות הרווחה ואינם זוכים לטיפול או לעזרה. המחקר הנוכחי התמקד בנכונות תלמידים לפנות לעזרת יועצים חינוכיים בבית הספר, ולזהות גורמים המקדמים פנייה לעזרתם במקרים אלו. במחקר השתתפו 859 תלמידים (44% בנים, 56% בנות) המהווים מדגם של תלמידים בכיתות ו'-י"ב. מממצאי המחקר עולה כי כמחצית מהתלמידים היו קורבן לפגיעה במשפחה לא פנו לעזרה כלל. עבור אלו שפנו לעזרה, החברים בבית הספר הם גורם העזרה המשמעותי ביותר, ורק כ-15% מהתלמידים פונים לעזרת הצוות החינוכי של בית הספר. היועצות החינוכיות מהוות מקור העזרה החשוב ביותר מבין חברי הצוות. מבין כלל המשתנים עולה כי יצירת קשר משמעותי עם התלמידים מקדם באופן ניכר את נכונות התלמידים לפנות לעזרת היועצים

תאריך עדכון אחרון : 06/07/2022