מעורבותן של מועצות תלמידים בתחומי תוכן ובזירות פעולה: השוואה בין בתי ספר ממלכתיים לממלכתיים-דתיים במרכז ובפריפריה

מחבר
כלפון, א'

 

המאמר מעמיד במוקד הדיון נושא חשוב אך לא שכיח במחקר החינוכי: מעורבותן של מועצות תלמידים בחיי בית הספר. זאת תוך השוואה בין בתי ספר ממלכתיים וממלכתיים-דתיים הממוקמים במרכז ובפריפריה. הממצאים משקפים הבדלים ברורים בעוצמת המעורבות של מועצות התלמידים בין בתי הספר השונים. (ממלכתיים וממלכתיים-דתיים, מרכז ופריפריה) מתברר שעל מנת להסביר באופן מלא יותר את הממצאים יש צורך לבחון גם את מעמד הקהילה החברתית של בתי הספר.

תאריך עדכון אחרון : 14/06/2021