שלחו לחבר

אמון, חשדנות ויצירת קהילה בקרב סטודנטיות חרדיות שלומדות במכללה חילונית

מחבר ראשון של הפרסום
אופנהיים שחר, ס'

בעשורים האחרונים הולך וגדל גוף הידע שעוקב אחר נשים חרדיות היוצאות ללימודים גבוהים במסגרות ובמרחבים החילוניים. המחקרים מתמקדים בדרך כלל בשינוי המתחולל בסדר החברתי בתוך הקהילות החרדיות, בעקבות יציאתן ללימודים. המתח המובנה בין תרבות המוצא לתרבות שמייצג הממסד החילוני מחייב להתחקות גם אחר דרכי התמודדותן של הנשים עצמן. מחקר איכותני זה בוחן את דרכי התנהלותן של סטודנטיות חרדיות מול מרצות ומול תכנים המייצגים תפיסות ליברליות, במסגרת הלימודים לקראת תואר ראשון במוסד אקדמי המכשיר לחינוך ולהוראה. 

אופנהיים שחר, ס' (2020)

אמון, חשדנות ויצירת קהילה בקרב סטודנטיות חרדיות שלומדות במכללה חילונית. החינוך וסביבו: שנתון סמינר הקיבוצים, מ"ב, 93-119

תאריך עדכון אחרון : 04/02/2021