מרצה

ד"ר סיגל אופנהיים-שחר

קורות חיים

 

 

הוראה באקדמיה

מוסד

חוג ותחום

שנה

קורסים

אוניברסיטת בר אילן

 

 

 

החוג לסוציולוגיה,

התכנית ללימודי מגדר.

הפקולטה לחינוך

2010 –

 

 

- הנחיית קבוצות, תהליכים וקונפליקטים.

- מנהיגות מנקודת מבט פמיניסטית.

- הכול אודות נערות- studies  Girlhood.

- הנחיית קבוצות רגישת מגדר   מתודולוגיות איכותניות בחינוך קורס מתקדם.

מכללה אקדמית אונו

בית ספר לחינוך,

החוג למנהל עסקים-MBA

2017-

- סמינר חינוך בלתי פורמלי

- סמינר נוער בסיכון

- ייעוץ ארגוני והון אנושי

- מנהיגות ופיתוח מנהיגות

 -יסודות הניהול

- הגוונה ארגונית

ניסיון מקצועי בתחומי החינוך וההוראה

 2010- 2014

הקמה וניהול  מרכז דפנה- מרכז הכשרות השתלמויות של התוכנית ללימודי מגדר בר אילן

2008--2010

ניהול בית ספר, השיטה רחובות

2003-2008

עבודת תכלול בין משרדי ממשלה ומחלקות עירוניות – לשיפור ורווחת משפחות    עולות מאתיופיה בשכונה קריית משה- רחובות, ובבית שמש, מטעם קרן רשי.

"

רכזת פדגוגית יישובית – תכנית מיל"ת, העמותה לתפנית בחינוך- קרן רש"י.

מפתחת תכנית חינוכית- מילת אישי.

2000-2003

ניהול תהליך הקמה בית ספר דמוקרטי, קיבוץ פלמחים

 

 

 

השכלה

תואר

שם מוסד

תוכנית\ חוג

שנת סיום

תואר שלישי-PhD

אוניברסיטת בר אילן

תכנית ללימודי מגדר

2012

תואר שני- M.A

אוניברסיטת בר אילן

תכנית ללימודי מגדר

2008

תואר שני- M.A

לסלי קולג'

הנחיית קבוצות בשילוב הבעה ואומנויות

2002

תעודת הוראה

אוניברסיטת באר שבע

פילוסופיה לחטיבה עליונה

2000

תואר ראשון-B.A

אוניברסיטת תל אביב

פילוסופיה כללית וספרות כללית

1988

 

 

 

פרסומים

 

ספרים

אופנהיים - שחר, ס. (2019). נתערב שתצליחו -התבוננות מחודשת בהנחיית תהליך התערבות, בקרב נערות מאוכלוסיות מתויגות. תל אביב : תמה, מכון מופת. 140 עמוד.

 

פרק בספר-

אופנהיים שחר ס', ברנט א'.  (2022) מי אנחנו שנדבר עם ההורים? מגבלות בהכשרת גננות לקשר מיטבי עם הורים, התנסות של סטודנטיות בדיאלוג עם הורים כהזדמנות לחשוף את מורכבות השיח . בתוך ללכת בין הטיפות- אסופת מחקרים על השותפות בין הורים למורים, בעריכת גילת א' וטבק ע'. מכון מופת: תל אביב. 45- 64

ברנט א', אופנהיים שחר ס' (2021) 'אירוע יוצא דופן' כחלק מדיאלוג במרחב רב משתתפים,  שילוב של פדגוגיה נרטיבית בתהליכי הכשרת מורים, בתוך פדגוגיה נרטיבית לארוג סיפורים אישיים בהכשרות מקצועיות, בעריכת דביר נ' וגדרון א'. מכון מופת: תל אביב. עמ' 106-120

Oppenhaim-Shachar, S. (2021) "Developing Leadership Acts A Way to Reclaim Power Which Can Harness Actions and Resources", In Handbook of Gender and Educational Leadership. (Eds) Pontso Moorosi, Victoria Showunmi, Charol Shakeshaft, Izhar Oplatka.  London: Bloomsbury publishing. p. 125-139

Oppenhaim- Sahachar, S. (2021) Good Girl- Israeli Ethiopian Girls Negotiate their Blackness. In Living like a girl - Agency, social vulnerability and welfare measures in a European context. Maria A. Vogel & Linda Arnell (Eds.). Oxford, New York: Berghahn Books. p. 65-82

Oppenhaim-Shachar, S. (2017). 'Becoming a "Good men", is a feminist issue', in ".” Ed,

G. Bonifacio, Global Currents in Gender and Feminisms: Canadian and International Perspectives, England: Emerald Press. 237-250.

 

מאמרים-

אופנהיים שחר- ס'. (2020) עיצוב מרחב למידה על פי עקרונות של פדגוגיה פמיניסטית לפיתוח החוסן הפדגוגי של מתכשרות להוראה. דפים.  73  11-33 .

אופנהיים שחר- ס'. (2020) אמון וחשדנות בקרב סטודנטיות חרדיות שלומדות במכללה חילונית. החינוך וסביבו. כרך מ"ב, 93-119

אופנהיים- שחר, ס',  (2019) ״אני בטוח אהיה מט״בית, גם אימא שלי מט״בית, אולי זה אצלנו הגורל״: זהות תעסוקתית איכותית בקרב נערות אתיופיות בשוק עבודה ממוגדר ומגזיע. סוגיות חברתיות בישראל , 27 , עמ׳ 69-43 .

אופנהיים שחר, ס. (2017) ".....והכי חשוב חברים, תמיד תזכרו 'לסגור עסקה'" כיצד שפת הפיק- אפ מקדמת 'תרבות אונס'. שפה וחברה, 10 (2). 53-71.

אופנהיים- שחר, ס. (2017) מ"נא לגעת" ל"נא לדעת": מעקב אחר עבודת גבולות ביחס למושג "גבר גבר" בקרב צעירים בקהילת פיק-אפ. מגמות, 52 (2) 45-76.

אופנהיים- שחר, ס.( 2016) "את אולי שחורה אבל לא שחורה כמוני", השוואה בין אופני 'עשיית זהות' אתנית בקרב נערות מאוכלוסיות מתויגות כדרך להדוף או להיעתר לתהליכי התערבות של הנגשת תמיכה, לקראת עתיד תעסוקתי אופטימי. סוציולוגיה ישראלית. יז 2, 7-28.

אופנהיים שחר, ס. ובנימין, א. (2016). דרכים למניעת תגובות הימנעות וויתור, בקרב נערות מאוכלוסיות מתויגות המשתתפות בתהליך סדנאי לחיזוק 'חוללות תעסוקתית'. מפגש, כרך כ"ד, גיליון, 43, 39-57

Oppenhaim-Shachar.S. & Berent I.(2021) Kindergarten teachers and ‘sharing dialogue’ with parents: The importance of practice in the process of building trust in the training process, Teaching Education,  DOI: 10.1080/10476210.2021.1996557

Oppenhaim- Sahachar, S., (2020) "Shaping a ‘Pedagogical voice’ Using Feminist Pedagogical Principles". Gender & Education. 33, (6), 773–789

Oppenhaim-Shachar, S., (2017). “…How am I going to pass this ‘audition’?” Under what conditions can second-generation Israeli Ethiopian immigrant adolescent girls, respond to a dialogue inviting them to promote their occupational aspirations? Gender & Education. 31 (8), 1077-1092.

Oppenhaim-Shachar, S. & Benjamin, O. (2016). Adolescent Girls' connectivity in an Occupational-Efficacy Workshop: Understanding Avoidance. Journal: Woman's Studies International Forum. 57 38–47

Oppenhaim-Shachar, S. (2014). Sense of Entitlement and Extra Feminist Assistance, Hagar Studies in Culture, Policy and Identities Vol. 11 (2). 60-82

 

תחומי התמחות

מגדר, סוציולוגיה, חינוך: נערות מאוכלוסיות מתויגות (Intersectionality), חוללות מנהיגותית, פדגוגיה פמיניסטית, תהליכי התערבות שתפנים' הנחיית קבוצות ותהליכים (Boundaries work), גבריות רעילה, מתודולוגיות מחקר איכותני.  

תאריך עדכון אחרון : 08/05/2022