שלחו לחבר

הערכת הפעילות של מועצת התלמידים בבית הספר: השוואה בין תפיסות תלמידים פעילים ובלתי פעילים

מחבר ראשון של הפרסום
כלפון, א'

 

המטרה: לבחון ולהשוות את תפיסותיהם של תלמידים פעילים ולא פעילים במועצות התלמידים של בתי הספר בנוגע להערכת פעילות המועצות.‪ הנבדקים: 600 תלמידי בתי ספר על-יסודיים, שמקצתם שימשו חברים פעילים במועצת תלמידים.‪ שיטת מחקר: כחלק ממחקר מקיף שנעשה בנושא מועצות תלמידים, השיבו הנבדקים לשאלונים לדיווח עצמי.‪ מן הממצאים תלמידים הפעילים במועצות תלמידים, ראו בפעולת העשייה של מועצת תלמידים בבית הספר פעולה התורמת במידה בינונית עד גבוהה במרבית המדדים שנבדקו במחקר, וגבוהה יותר במובהק מתפיסת התלמידים שאינם פעילים.‪ רמת ההערכה של ארבע תרומות המועצה נמצאה גבוהה בעיקר אצל בנות חילוניות ופחות אצל בנים דתיים.‪ תלמידים פעילים דיווחו על רלוונטיות גבוהה יותר של מועצת התלמידים, בהשוואה לתלמידים שאינם פעילים.‪ תלמידים פעילים העריכו יותר במובהק את פעילות מועצת תלמידים כתורמת להנחלת ערכי דמוקרטיה ולקידום זכויות תלמידים בבית הספר בהשוואה לתלמידים לא פעילים.‪ תלמידים פעילים ובלתי פעילים כאחד העריכו את תרומתה של מועצת התלמידים לסמכות המורה כנמוכה עד בינונית.‪ תלמידים פעילים במועצת תלמידים דיווחו על מידה רבה יותר של תרומת החברות במועצת תלמידים לקידום תחומי הצלחה, בהשוואה לתלמידים שאינם פעילים.‪ לבסוף, נמצא כי בקרב תלמידים פעילים, בנות העריכו את תרומת מועצת התלמידים לעלייה בהישגים יותר מבנים.‪ התובנות שעלו מן הממצאים רלוונטיות לעבודתו של היועץ החינוכי בבית הספר, כאחראי על פיתוח האקלים המיטבי וכאחראי לקידום צרכיו וכישוריו האישיותיים של התלמיד.

תאריך עדכון אחרון : 02/03/2021