פניית תלמידים לעזרת רב בית ספר לאחר אלימות בבית הספר

מחבר
יבלון, י"ב

לבחון את תרומתם של רבני בתי הספר כאנשי ייעוץ ותמיכה לתלמידים.‪ הנבדקים: 512 תלמידי כיתות ז'-י"ב הלומדים בתיכונים דתיים, אולפנות וישיבות ברחבי הארץ ורבני בית הספר במוסדות אלו.‪ שיטת מחקר: נערך מחקר מעורב – כמותני ואיכותני, במסגרתו מולאו שאלונים לדיווח עצמי ובוצעו ראיונות עם שבעה תלמידים ושישה רבנים.‪ מן הממצאים רב בית הספר נמצא ככתובת חשובה בעבור התלמידים לקבלת עזרה וסיוע בשעת הצורך.‪ 51.‪2% מהתלמידים היו קורבנות לאלימות ורק 32.‪4% מכלל התלמידים שהיו קורבנות לאלימות פנו לעזרה כלשהי.‪ מקור העזרה הנפוץ ביותר היה המחנך לאחריו איש מקצוע אחר בבית הספר או מחוצה לו, לאחריו רב בית הספר ואיש המקצוע הכי פחות נפוץ לפנייה לעזרה הוא היועץ בבית הספר.‪ נמצא קשר מובהק בין פנייה לעזרת הרב ובין היותו מוסמך לרבנות.‪ תלמידים שנפגעו מאלימות פנו יותר לרבנים בעלי השכלה רחבה שיש להם יכולת לסייע ולרבנים שהיו זמינים להם ושאיכות הקשר איתם טובה.‪ ניתוח הראיונות עם הרבנים הראה כי גם מצד הרבנים עולה הצורך ביצירת מרחב בטוח עבור התלמידים כדי לאפשר פנייה בנושאים מגוונים שמטרידים את התלמידים.‪ הממצאים מעלים את תפקודו של הרב ככזה המעניק תמיכה וייעוץ בבתי ספר.‪ עצם הדבר שתפקיד הרב התרחב למתן סיוע פרטני במידה שלא כיוונו קובעי המדיניות מעלה את הצורך לבחון מחדש את הגדרת תפקידו של רב בית הספר, לבחון את הדרישות המקדימות למתמנים לתפקיד זה ואת ההבחנה שבין תפקידי הייעוץ של הרב לעומת תפקידם שליועצים בבית הספר.

יבלון, י"ב והרשקוביץ, ש' (2020)

פניית תלמידים לעזרת רב בית ספר לאחר אלימות בבית הספר. הייעוץ החינוכי, כב, 75-92

תאריך עדכון אחרון : 25/01/2021