הקשר בין המשאבים האישיים והקוגניטיביים של סטודנטים חרדים, דתיים וחילוניים לשביעות הרצון האקדמית

מחבר ראשון של הפרסום
קאים, ז'

קאים, ז' ורומי, ש' (2021)

הקשר בין המשאבים האישיים והקוגניטיביים של סטודנטים חרדים, דתיים וחילוניים לשביעות הרצון האקדמית. דפים, 75, 239-262

תאריך עדכון אחרון : 10/01/2022