דתיות, חרדים, משאבים אישיים, משאבים קוגניטיביים, שביעות רצון אקדמית

  • קאים, ז' ורומי, ש' (2021)

    הקשר בין המשאבים האישיים והקוגניטיביים של סטודנטים חרדים, דתיים וחילוניים לשביעות הרצון האקדמית. דפים, 75, 239-262

  • קאים, ז' ורומי, ש' (2021)

    הקשר בין המשאבים האישיים והקוגניטיביים של סטודנטים חרדים, דתיים וחילוניים לשביעות הרצון האקדמית. דפים, 75, 239-262