שלחו לחבר

מודל הוליסטי רב-ערוצי - כלי עזר למורה במתן מענה למגוון הלומדים

מחבר ראשון של הפרסום
ספקטור-לוי, א'

מאמר זה מציג מודל הוליסטי רב-ערוצי כבסיס פדגוגי להוראה בכיתה ההטרוגנית המשלבת. המודל מיישם את תפיסת החינוך המכיל ומכוון את המורה לתת מענה כוללני לתלמידים, תוך התייחסות לארבעה ממדים של הפרט – קוגניטיבי, חברתי, רגשי, חושי-תנועתי – הנותנים מענה לשלושה צרכים בסיסיים של התלמידים: שייכות, יכולת ואוטונומיה. במאמר מוצגים עקרונות המודל וכן דוגמא ליישומו בשיעור בנושא צמצום הפסולת בסביבה. 

ספקטור-לוי, א', אלוני, א', גונדה, י' ויפרח, מ' (2020)

מודל הוליסטי רב-ערוצי - כלי עזר למורה במתן מענה למגוון הלומדים. אאוריקה, 43, 21-30

תאריך עדכון אחרון : 04/02/2021