השפעתה הנתפסת של מסגרת הפנימייה החינוכית על עיצוב הזהות האישית בקרב בוגרי פנימיות יוצאי אתיופיה

מחבר
וונדימגן ר'
מרצה

וונדימגן ר' ושכטר, א' (2021)

השפעתה הנתפסת של מסגרת הפנימייה החינוכית על עיצוב הזהות האישית בקרב בוגרי פנימיות יוצאי אתיופיה. מתוך ע' גרופר, א' שניידר, ומ' גילת (עורכים). חינוך חוץ-ביתי ופנימייתי : אסופת מאמרים המבוססת על הרצאות שניתנו בקונגרס העולמי לחינוך פנימייתי של ארגון FICE, שהתקיים בישראל באוקטובר 2019 בקמפוס של הקריה האקדמית אונו (עמ' 177-197). רמת גן : אפשר, עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך

תאריך עדכון אחרון : 13/12/2021