השפעת משחקי תפקידים סימולטיביים בקבוצה על העצמה פסיכולוגית בהקשר של התמודדות עם דילמות אתיות במקרי אלימות בבית הספר

מחבר ראשון של הפרסום
דוידוף, י'

 

המאמר בוחן את עוצמת ההשפעה של משחקי תפקידים סימולטיבייםמשחקי סימולציה, על מידת ההעצמה הפסיכולוגית של הסימולציות על משתתפיהן. העצמה פסיכולוגית כוללת ביטחון עצמי, תחושת שליטה ויכולת קבלת החלטות, והיא תנאי ליכולת ולנכונות להתמודד עם אלימות בית ספרית.

תאריך עדכון אחרון : 14/06/2021