פנייה לעזרה של מתבגרים למורים וליועצות חינוכיות

מחבר ראשון של הפרסום
קאים ז'

במאמר מוצג מחקר מרשים בו נבדקו ההבדלים בין מתבגרים בחינוך הרגיל לבין מתבגרים בחינוך המיוחד המשולב, בצורך, בכמיהה ובפנייה עצמה למקור הייעוצי. משתנים אישיותיים, מאפיינים חברתיים בלתי פורמליים של מקורות הסיוע וסגנון ההתקשרות תרמו באופן מובהק להסבר השונות.

קאים ז' ורומי, ש' (2021)

פנייה לעזרה של מתבגרים למורים וליועצות חינוכיות. דפים, 74, 225-253

תאריך עדכון אחרון : 14/06/2021