בובת תיאטרון ככלי תיווך בגן המיוחד

מחבר ראשון של הפרסום: 

רמר, ר' וצוריאל, ד' (2017)

בובת תיאטרון ככלי תיווך בגן המיוחד. בתוך ש' רייטר, ע' קופפברג, וי' גילת (עורכים). סוגיות עכשוויות בשילוב ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים בישראל (ע"מ 236-256). ת"א : מכון מופ"ת