ההענשה לפי דיני התורה – חידה והצעת פשרה

מחבר ראשון של הפרסום: 

גילת, י"צ (2017)

ההענשה לפי דיני התורה – חידה והצעת  פשרהשערי משפט ט', 223-265