בחינת פערים בקרב ילדי בית הספר היסודי במגזר הערבי בתקופת הקורונה: מחקר אורך לבדיקת ההשפעה של התערבות רב-רכיבית ממוקדת-דיגלוסיה בגיל הגן (שנה לפני הקורונה) על הישגים האורייניים של התלמידים בכיתה ג' (שנתיים אחרי הקורונה)

המטרה: לבחון את ההשפעה לטווח ארוך של תכנית התערבות על היכולות האורייניות של תלמידי כיתה ג' (שלוש שנים לאחר סיום ההתערבות)‪.‪ הנבדקים: 306 תלמידי כיתה ג' הלומדים ב-34 בתי ספר יסודיים מהמגזר הערבי מ-14 יישובים וכפרים בצפון הארץ ובמרכזה, מהם 110 בנים ו-196 בנות, מתוכם 194 השתייכו לקבוצת ההתערבות ו-112 לקבוצת הביקרת.‪ שיטת המחקר: המחקר כמותני וכלל תכנית התערבות רב-רכיבית ממוקדת-דיגלוסיה שנערכה במשך שישה חודשים.‪ מן הממצאים: ממצאי המחקר הראו שיפור משמעותי בקבוצת ההתערבות, בהשוואה לקבוצת הביקורת בכל התחומים שנבדקו – השפה, האוריינות, המודעות המטה-לשונית והיכולות הקוגניטיביות.‪ כך, ציוני מבחני הקריאה בכיתה ג של הילדים שהשתתפו בתוכנית ההתערבות בגן היו גבוהים יותר, בהשוואה לאלו שהיו בקבוצת הביקורת, במדדי דיוק ושטף קריאת מלים מדוברות הן בעלות מבנה זהה בשפה המדוברת והסטנדרטית, והן בעלות מבנה דומה או שונה לחלוטין בשתי השפות (העברית והערבית)‪.‪ כמו כן, נצפו בקרבם הישגים גבוהים יותר בהבנת הנקרא.‪ הממצאים הראו כי תכנית ההתערבות הצליחה להעניק לילדים שהשתתפו בתוכנית בגיל הגן כלים לצמצום הפער הלשוני שבין השפה הסטנדרטית והמדוברת בתחביר ובמבנה המורפו-תחבירי של מלים, כמו גם על הפער הלשוני במילות הפונקציה ובמילות הקישור.‪ ממצאים אלה מעידים כי תוכנית התערבות רב-רכיבית ממוקדת-דיגלוסיה, המתייחסת למבנה השפה ולאתגרים הייחודיים שהיא מציבה יכולה לשפר את היכולות של ילדי הגן דוברי השפה הערבית.‪

תאריך עדכון אחרון : 15/10/2023