פורנוגרפיה בגיל ההתבגרות

האמירה העיקרית של פרק זה היא כי הטענות המחקריות שהצפיה באינטרנט היא פוגענית או לא פוגענית תלויות בנקודות המבט ובהנחות המוצא של החוקרים ושל הנחקרים. את המחקרים בנושא זה אפשר למיין לארבע נקודות מבט מכוננות: בריאות הנפש, נקודת המבט המגדרית, נקודת המבט הדתית ונקודת המבט של אי ההתאמה המוסרית. 

אפרתי, י' (2023). הפורנוגרפיה של ההתבגרות. בתוך י', הרפז וא', הורביץ (עורכים). להציל את חטיבת הביניים: הצעות למסגרת חינוכית תואמת גיל ההתבגרות (עמ' 147-161). דביר. 

תאריך עדכון אחרון : 13/02/2024