תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
2016 הקשר בין דמיון פנים בין הורים לילדיהם, לבין השקעה הורית ואיכות הקשר ביניהם MA עומר, כרמית
2016 בחינת הקהילה המקצועית הלומדת בבתי ספר לחינוך מיוחד עבור ילדים בספקטרום האוטיסטי (אנגלית) תואר שלישי פלדמן, ניב שכטר חן
2016 האחדת פסיקה הלכתית: בין הכלה לדחיקה : עיונים ראשונים על מגמות של האחדת הפסיקה ההלכתית בזיקה להגות ההלכתית של רבני מרוקו בתוך השיח ההלכתי הגבוה במדינת ישראל במאה העשרים MA פנגלה, שרון זיבוטפסקי ארי
2016 גורמים גופניים, משפחתיים ורגשיים המנבאים הצלחה בתוכנית רב-תחומית לירידה במשקל בקרב ילדים תואר שלישי פנטנוביץ’, מיכל כץ יעקב
2016 עיבוד המיספרי של מטפורות בגנטיקה בקרב תלמידי בית ספר על יסודי תואר שלישי פרנקו, ציפי משעל נירה
2016 מודל למידה והתפתחות מקצועית מבוססת תבונת המונים ברשתות חברתיות תואר שלישי צורף, ליאור פסיג דוד
2016 השפעת אימון לשיפור תפקודים ניהוליים בביצוע מטלת multitasking בקרב ילדים עם ADHD MA צרפתי, סמדר דדו
2016 הקשר בין מעורבות בספורט תחרותי מאורגן לבין רווחה נפשית, הישגים, ודפוסי התנהגות בריאים בקרב בני נוער בישראל MA צ’ייקובסקי, עמוס הראל-פיש יוסי
2016 יכולות הבנה ושחזור סיפור בקרב ילדים על הרצף האוטיסטי בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה MA קדוש, ליאת באומינגר נירית
2016 מודל משולב לניבוי מאפייני סגל ההוראה ולניבוי הישגי תלמידים בבתי ספר יסודיים בישראל (אנגלית) תואר שלישי קדח, מואפק שכטר חן
2016 פעילות חוזרת במילון ממוחשב בספר אלקטרוני ותרומתה לרכישת מילים חדשות אצל ילדי-גן MA קוזלוב-פרץ, אולה קורת עופרה
2016 הקשר בין מוטיבציה פנימית למיטביות : הבדלים במגדר בקרב תלמידים MA קידושים, איריס
2016 דיכאון אימהי מתמשך : השפעתה על אינטראקציה טריאדית בין הורים וילדיהם בגילאי טרום בית ספר MA קלוש-עטיה, מיכל
2016 השפעת תכנית התערבות לפיתוח מיומנויות הסיווג על שיפור ההמשגה המילולית והחשיבה האנלוגית בקרב ילדים בעלי עיכוב התפתחותי-שפתי בגיל הרך (אנגלית) MA קלנג, תמר
2016 קשיים בהבנת הנקרא אצל מבינים חלשים : יכולת היקש, תהלוך טקסט וזיכרון עבודה MA רוזנפלד, שירי יערי מנחם
2016 למידת רצף, קונסולידציה ויכולת העברה בגירויים מילוליים ולא מילוליים : השוואה בין קוראים עם דיסלקציה לקוראים בעלי התפתחות תקינה MA רולסמך, אמיר שיף רחל
2016 מחקר אורך (שש שנים) לבחינת מודל של קהילה מקצועית לומדת של מפקחים במחוז במשרד החינוך בישראל : מאפיינים, התפתחות ופיתוח מודל להטמעת רפורמה תואר שלישי רוסו, לילי שכטר חן
2016 האם קוראים עם דיסלקציה סובלים מלקות בהבנת הנקרא מעבר ללקות שלהם בקריאה? יכולת היקש, תהלוך טקסט וזיכרון עבודה אצל קוראים עם דיסלקציה MA רייכלסון, שיר
2016 הקשר בין ניתוח סיטואציות פדגוגיות מצולמות ובין הוראה מטפחת הכוונה עצמית בלמידה תואר שלישי שבתאי, גלית
2016 תחושת מסוגלות למעבר לחטיבת הביניים כמתווכת בין מבנה מטרות ומעבר אדפטיבי MA שוחט, רוני מדג'ר ניר
2016 ההדרכה כמרכיב בניהול מורשת השואה בחינוך הבלתי פורמלי : חקר מקרה באתרים ומוסדות המנציחים את שואת העם היהודי MA שטאובר, יעל
כהן אריק ז"ל
2016 השוואה במקדמי הצלחה בקריירה בין לקויי למידה לשאינם לקויי למידה בקרב גברים ונשים MA שיננזון, ברכה
2016 הקשר בין למידה מוטורית ותפקודים ניהוליים בקרב ילדים בעלי התפתחות תקינה MA שעיה, נחמה עדי-יפה אסתר
2016 קונפליקט עבודה-משפחה, סגנון הורות ומפגשים משפחתיים כמשתנים המסבירים בעיות התנהגות, התנהגויות סיכון ורווחה נפשית בקרב מתבגרים תואר שלישי שראל-מחלב, אלה ריץ' ישראל
2016 הבנת מטפורות מילוליות וחזותיות בקרב ילדים לקויי למידה והקשר ליכולת מילולית ולא מילולית MA שרקייה-שמליה, אסמא משעל נירה