English שלחו לחבר

פרופ' נירית באומינגר-צביאלי

פרופ' מן המניין/ראש התוכנית ללימודי תואר שני ברצף האוטיסטי (ASD)
טלפון
פקס
03-7384029
משרד
בניין 905 חדר 517
שעות קבלה
על פי תאום במייל
תלמידי מחקר
מנחה את תלמידי המחקר
  • אסטרוגו יעל
  • בר יהודה שחר
פרסומים

תאריך עדכון אחרון : 05/09/2021