פרופ' מן המניין | ראשת התוכנית ללימודי תואר שני ברצף האוטיסטי (ASD) | ראשת המעבדה לחקר והתערבות באוטיזם

פרופ' נירית באומינגר-צביאלי

פרופ' מן המניין | ראשת התוכנית ללימודי תואר שני ברצף האוטיסטי (ASD) | ראשת המעבדה לחקר והתערבות באוטיזם
טלפון
משרד
בניין 905 חדר 517
שעות קבלה
על פי תאום במייל

תאריך עדכון אחרון : 03/06/2024