בחינת היבטים ברמת המיקרו רמת המאקרו וההשקה ביניהם בנרטיבים של בוגרים עם מוגבלות שכלית (אנגלית)