כשל המרכזיות בקרב קוראים עם דיסלקציה : עדות ממחקר חשיבה בקול