השפעת שיטת הלמוד (תרגול שליפה לעמת שנון ) ומדיום הלמוד (ניר או מסך) על למידת אוצר מילים בשפה זרה (אנגלית)