ד"ר וייס יצחק 77-313-01 ייעוץ מערכתי ופיתוח ארגוני 

              

שם ומספר הקורס:  ייעוץ מערכתי ופיתוח ארגוני (77-313-01)

סוג הקורס: שיעור וקריאת מאמרים

ד"ר יצחק וייס

שנת לימודים:  תשע"ח              סמסטר:  שנתי                       היקף שעות:  2 שש

 אתר הקורס באינטרנט:    www.realtutoring.com      

 

א. מטרות הקורס

מטרות על

להכשיר את הסטודנט לבצע מחקר כמותי במסגרת בית ספרית ארגונית, על מנת ליישם את הידע שרכש בתחום המבנה הארגוני הבית ספרי, ולתת בידיו כלים שיאפשרו לבצע אבחון מחקרי לבית ספר על מנת לייעל את תפקודו. 

 

מטרות ספציפיות

מעשית הסמינריון יתמקד במשתנים בית ספריים ארגוניים ומערכתיים, כמו אקלים ארגוני, מבנה ארגוני וכדומה הנמדדים על ידי שאלונים מתאימים לחקר תהליכים בית ספריים.

העבודות המחקריות יאורגנו סביב משתנים שונים במערכת הארגונית: יעילות בית ספרית, גודל בית הספר, שביעות רצון ועוד. נושאים אלו ייחקרו ויוצגו בפני הכתה, תוך דיון מה הם היישומים האפשריים מהממצאים הבית ספריים שנתקבלו.  

ב. תוכן הסמינר:  

רציונל: הסמינר בנוי סביב חקר ופיתוח ארגוני של בית הספר במסגרת מחקרית כמותית.

נושאי הסמינר:

המחקרים בסמינר יעסקו ב: אקלים כתה, אקלים בית הספר, מעורבות הורים, סוגי בתי ספר, זרמים בחינוך, שיטות הוראה, תקשורת בית ספרית, גודל בית הספר, תרבות בית ספרית, הארגון הלומד, סגנון ניהול, תפקידי היועץ המערכתי, אבחון בית ספרי, הערכת תוכניות התערבות ועוד. 

 

   מהלך המפגשים:

הפגישות הפרונטאליות בסמינריון נחלקות לעיסוק בתוכן הסמינריון בחלק הראשון, והדרכה מפורטת לכתיבת הסמינריון (כולל כתיבה מדעית) בחלק השני.

   

    תכנית הוראה מפורטת לכל המפגשים:

 

מס'

נושא המפגש

קריאה נדרשת

1

חזרה על נושא הארגון: הגדרה. מערכת פתוחה וסגורה, קלט עיבוד פלט. מיון ארגונים. מטרות הארגון. מבנה. מבנה ארגוני של מערכת החינוך בישראל. מנהיגות תקשורת וסביבה. חקר הארגון- קריטריונים ליעילות ארגונית בית ספרית.

 

סמואל

2

שינוי בית ספרי: הצורך בשינוי. הצלחה וכשלון ארגוני, שינוי בארגון. גורמים המשפיעים על שינויים בארגון הבית ספרי, וההתנגדות לשינויים.

 

פרק י"ג אצל גזיאל

פוקס שאול

פוקס אינה

3

אקלים בית ספרי ואקלים כתתי. השווה והשונה והמרכיבים של כל אחד מהם

שרן, שחר

4

מיפוי בית  ספרי: - זיהוי ואבחון "יעילות בית ספרית"

ייעוץ ופיתוח ארגוני 

, לוין  ו- Scheerens

 

5

כיצד לכתוב עבודה סמינריונית: הגדרת שאלת מחקר. חיפוש מקורות. כתיבת רקע תיאורטי. שיטה ותוצאות. דיון בתוצאות. גימור העבודה להגשה.

 

באתר

6

מפגשים פרטניים להדרכה אישית

 

7

מפגשי מליאה להצגות סטודנטים את עבודותיהם

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

דרישות קדם:

 • קורס ייעוץ לבית הספר כמערכת, שיטות מחקר וסטטיסטיקה.

חובות / דרישות / מטלות:

1. ניתוח וסיכום מאמר בנושא הסמינריון והצגתו בכתה.

2. הצגת עבודת המחקר בכתה

3. הגשת עבודה סמינריונית כעבודת מחקר כמותית מלאה. 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

 • ציון מינימלי 60.

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

(מקורות מסומנים בכוכביות מהווים בסיס לתוכני הקורס)

 1. ** אוניברסיטה פתוחה (1988). ניהול משאבי אנוש. תל-אביב: המחבר. יחידות 2,3,8,10 (68339) (מדעי החברה – שמורים)
 2. אבידן, מ' (1984). מנהל בית הספר כמנהיג פדגוגי. עיונים במינהל ובארגון החינוך, 11, 41-51. (120263)
 3. ** ביילי, ר' (1993). 50 פעילויות לפיתוח מיומנויות ייעוץ. קריית ביאליק: אח.           (231419) (חינוך 658.385 ביל)
 4. ** גזיאל, ח' (1987). יסודות בניהול ציבורי. תל-אביב: דקל. (65360) (חינוך 350 גזי)
 5. גלי, י' (1991). תפקיד המנהל בעידן שינויים בחינוך. עיונים בחינוך, 22, 57-73. (000120256)
 6. וודווק, מ' (1993). 50 פעילויות לבניית צוות. קריית ביאליק: אח.  (301851 ) (חינוך 658.402).
 7. ** סמואל, י' (1996). ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים. חיפה: הוצאת אוניברסיטת חיפה, זמורה ביתן. (326364) (חינוך 658 סמו.)
 8. לזובסקי, ר' , בכר, ש' (1999). הצהרה וביצוע בייעוץ חינוכי בבית-הספר : בחינה מחודשת של סגנון עבודה מערכתי לעומת סגנון עבודה פרטני. עיונים בחינוך : כתב-העת הישראלי למחקר בחינוך 4 (1) 33-58. (000120256)
 1. פוקס, א' (1995). שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך. תל-אביב: צ'ריקובר. (263540) (חינוך E371.2 פוק)
 2. פוקס, ש' (1988). הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן. (379933) (חינוך 155.2 פוק)
 3. פרידמן, י' (1989). האקלים הארגוני ותרבות בית הספר כמרכיב בהערכה בית ספרית. עיונים במינהל ובארגון החינוך, 16, 187-192.  (1099168)
 4. פרידמן, י' (1990). על אפקטיביות ואקאונטבליות בארגון. עיונים במינהל ובארגון החינוך, 16, 81-104.  (290784)
 5. פרידמן, י' (1992). סגנונות מנהיגות במרחב ארגוני משתנה: המרה, שיגרה ושילוב. עיונים במינהל ובארגון החינוך, 18, 5-34. (569748)
 6. פרידמן, י' (1993). מנהיגות ובשלות-הצוות: מודל למנהלי בתי הספר מכניסי שינויים. עיונים במינהל ובאירגון החינוך, 19, 29-47.  (1099220)
 7. פרידמן, י' (1995). אקלים בית הספר ואקלים הכתה. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד. (0284684) (חינוך 371.2 פרי)
 8. ** קולא, ע' וגלובמן, ר' (1994). להיות מנהל ולהצליח. אבן יהודה: רכס.   (240780) (חינוך E371.2012 קול.)
 9. רוזנוסר, נ' ולירון, נ' (עורכים) (1998). הנחיית קבוצות מקראה. ירושלים: המרכז לחינוך קהילתי.   (339990) (חינוך 302.3).

18.ייעוץ לבית הספר כמערכת: תיאוריה, מחקר ומעשה

 1. שרן, ש' (1986). בית הספר כארגון: גישה מערכתית. פסיכולוגיה וייעוץ בחינוך,      48-81.  (0564065)
 2. שרן, ש' ושרן, י' (1974). הוראה בקבוצות קטנות. תל-אביב: שוקן. (168654) (חינוך 371.25 שרן.)

21.בית הספר החדשני – ארגון והוראה.

 1. שרן, ש', ואיווי, ט' (2007). מבנה בית הספר והדרך ללמידה פורייה. תל-אביב: רמות. (1141830) (חינוך E373 שרן)

 

 

Cheng, Y. C. (1996). The pursuit of school effectiveness: Research management and policy. Hong Kong: Hong Kong Institute of Educational Research. (0331591) (חינוך 379.2 CHE )

French, W.L., & Bell, C.H. (1998). Organizational development: Behavioral science interventions for organization improvement (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. (0585643) (כלכלה 658.406 FRE) (אבל יש גם מהדורות אחרות)  

Gaziel, H. (1996). School effectiveness end effectiveness indicators: Parents, students, teachers. International Review of Education, 42, 475-494. (000151698)

Greenberg, J. (1996). Managing behavior in organizations. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. (0336812 ) (פסיכולוגיה 658.3).   

Harvey, D., & Brown, D.R. (1996). An experiential approach to organization development (5th ed.). London: Prentice-Hall International.  (0337685) (פסיכולוגיה 658.4063).   

** Scheerens, J., & Bosker, R.J. (1997). The foundations of educational effectiveness. New York: Pergamon. (0342060) (חינוך 379.158)

Schmuck, R. & Runkel, P. (1994). The handbook of organization development in schools and colleges (4th  ed.). Prospect Heights, Ill: Waveland Press. (0515023) (חינוך 371.2).

Schmuck, R., & Miles, M. (1976). Organization development in schools. Palo Alto, CA: Miles University Associates. (00469500) (פסיכולוגיה 71.2 SCHM )