ד"ר איזנברג מלי 79-302-01 עבודה מעשית היסטוריה 

ב"ה

                                                    עבודה מעשית היסטוריה 79-302-01

ד"ר מלי איזנברג

סוג הקורס: פרקטיקום

                                                 שנת לימודים: תשע"ח                                                

 

א. מטרות הקורס:

לפתח את מיומנויות ההוראה של הסטודנטים ע"י צפייה, הערכה והתנסות בהוראת ההיסטוריה בהנחיית מורה מאמן ובמעקב מרכז העבודה המעשית.

במסגרת הקורס, הסטודנט יתנסה ביישום השיטות ואסטרטגיות ההוראה שלמד.

הוא ייחשף למורכבות עבודת המורה ויצבור גם נסיון בתחום המשמעת, בניהול כיתה ובמשימות נלוות נוספות.

במסגרת הקורס יתקיימו מספר סיורים למרכזי הוראה חווייתיים, מכונים ומוזיאונים חינוכיים.

 

ב. מרכיבי הקורס:

 1. צפייה: הסטודנט יצפה ב 30 שיעורים אצל המורה המאמן וימלא דווחי צפייה, טפסי משוב ומערכי שיעור על שיעורים בהם הוא צפה.
 1. התנסות בשיעורים ובשיעורי מבחן: הסטודנט יעביר בכיתה לפחות שלושה שיעורי התנסות ושיעור מבחן אחד.
 1. פעילות חינוכית וחברתית: הסטודנט ישתתף בשתי פעילויות חינוכיות וחברתיות המתקיימות בבית הספר (כגון: שיעורי מחנך, ישיבות צוות הוראה וכו') וימסור דיווח על הנ"ל בטופס "הכשרה מעשית-דף מעקב".
 1. השתתפות בפרויקט: הסטודנט יקח חלק בפרויקט סיוע למורה המאמן, בהיקף של 15 שעות וידווח על כך בטופס "פרויקט-דף מעקב". 

      5. מפגשים: הסטודנט ישתתף במפגשים פרטניים מול המרצה שיערכו באוניברסיטה במסגרת קורס העבודה                    המעשית של המגמה להיסטוריה; מפגשים אלו נועדו להפנמת תהליכי הוראה-למידה.

 1. פורטפוליו: הסטודנט יגיש תלקיט מסכם הכולל:

            * את כל דפי הצפייה ומערכי השיעורים שבהם הוא צפה או שהעביר בעצמו.

* את כל המטלות השוטפות שהוא העביר במפגשים הפרטניים.

* את כל הדוחות חתומים ע"י המורה המאמן של הפרויקטים והפעילויות בהם השתתף.

 

ג. חובות הקורס :

 • צפייה
 • התנסות
 • פעילות חינוכית
 • פרויקט
 • מפגשים פרטניים
 • הגשת פורטפוליו עם כל הטפסים

 

ד. מרכיבי הציון הסופי :

 

שיעור מבחן

ממוצע שיעורי ההתנסות

דוחות ומשובי

צפיה

השתתפות בדיונים וביצוע תרגילים

30%

30%

20%

20%