פרופ' שפירא-לשצ'ינסקי אורלי 77-238-01 סדנא בסימולציה וניתוח אירועים

                              

סדנא בסימולציה וניתוח אירועים (238)

סוג הקורס: סדנה

שנת לימודים: תשע"ח                     סמסטר:   ב'                          היקף שעות:  1 ש"ש

פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי

shapiro4@ biu.ac.il

 

 אתר הקורס באינטרנט:    http://lemida.biu.ac.il/

       

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

  1. הבהרת הזיקה בין תיאוריות ומחקרים במנהיגות וניהול מערכות חינוך לבין שדה מנהל החינוך.

2. הפנמת ידע מתיאוריות מרכזיות בתחום מנהיגות וניהול מערכות חינוך באמצעות סימולציות וניתוח אירועים            מתחומי מערכת החינוך.

  1. שיפור מיומנויות מנהיגות, ניהול  ומיומנויות תקשורת של הלומדים דרך למידת עמיתים.

 

ב. תוכן הקורס:

    מהלך השיעורים:

     הסדנא מבוססת על  הדרכה פעלתנית של המשתתפים בסדנא  תוך פיתוח תרחישים ע"י המשתתפים בקורס, סימולציות ותחקירים בשילוב אמצעי מדיה חדשנים הנמצאים במעבדה לסימולציה בביה"ס לחינוך. הסדנא תבוסס על חומר הקריאה המופיע בטבלה.

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

מבוא: סימולציות-יתרונות וחסרונות

Shapira-Lishchinsky, O. (2013). Team-based simulations: Learning ethical conduct in teacher trainee programs. Teaching and Teacher Education, 33, 1-12. (000141830)

 

2

מהו אירוע קריטי?

Shapira-Lishchinsky, O. (2011). Teachers' critical incidents: Ethical dilemmas in teaching practice. Teaching and Teacher Education, 27, 648-656. (000141830)

שפירא-לשצ'ינסקי, א. (2017). אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. חיפה: פרדס. הוצאה לאור, עמ' 85-87.

(002454834  חינוך E371.1 שפי)

3-4

סדנת כתיבת תרחישים כולל מסלולי if-then

Salas, E., Wildman, J. L., & Piccolo, R. F. (2009). Using simulation-based training to enhance management education. Academy of Management Learning and Education, 8(4), 559-573. (002355516)

 

 כהן, ז. וקרמרסקי, ב. (2010). פיתוח הכוונה עצמית אצל פרחי הוראה באמצעות תמיכה רפלקטיבית בסביבה טכנולוגית. בתוך י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי וי' יאיר (עורכים), ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2010: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (1188306) (חינוך 371.33 אדם)

עותק אלקטרוני:  http://telem-pub.openu.ac.il/users/chais/2010/morning/1_2.pdf

5

סימולציות ככלי לפיתוח מנהיגות אותנטית-פיתוח גישה חוצה גבולות פרופסיה

Shapira-Lishchinsky, O. (2014). Toward developing authentic leadership: Team-Based Simulations, Journal of School Leadership, 24 (5), 979-1013. (001197996)

 

6-8

סימולציות ותחקיר עבור האירועים שפותחו ע"י הסטודנטים

Kramarski, B., & Michalsky, T. (2009). Investigating preservice teachers' professional growth in self-regulated learning environments. Journal of Educational Psychology, 101(1), 161. (000117511)

 

אייזנהמר, מ', אל-יגור, ע', אמיתי, ז', מברך, ז' ורחמים, ט' (2010). "יעילות למידה מבוססת סימולציה ויעילות התוכנית ל"סמכות מכבדת" לפיתוח הכשירות המקצועית של הסטאז'רים בהוראה באינטראקציות קונפליקטואליות." ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2010: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (1188306) (חינוך 371.33 אדם)

עותק אלקטרוני

 http://telem-pub.openu.ac.il/users/chais/2010/morning/1_3.pdf

9

סימולציות ככלי לפיתוח אסטרטגיות מנהיגות

Shapira-Lishchinsky, O. (2015). Simulation-based constructivist approach for education leaders, Educational Management Administration & Leadership. (001106403)

10-14

סימולציות ותחקיר עבור האירועים שפותחו ע"י הסטודנטים

Ziv, A., Wolpe, P., Small, S., & Glick, S. (2003). Simulation-based medical education – An ethical  imperative.  Academic Medicine, 78(8), 783-788.  (002377252)

שפירא-לשצ'ינסקי, א. (2017). אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. חיפה: פרדס, עמ' 95-105.

(002454834  חינוך E371.1 שפי)

 

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: הקורס 'תיאוריות במנהיגות ובארגון החינוך'

 חובות / דרישות / מטלות:

נוכחות חובה.

בניית תרחיש                                          ( 20%)

השתתפות בסימולציות וחקר אירועים           (20%)

עבודה סופית                                           (60%)    

 

 מרכיבי הציון הסופי: ציון מספרי

 

ד. ביבליוגרפיה: חובה

         רשימת הקריאה המופיעה בגוף הטבלה.