בחינות ביבליוגרפיות 77-960-28 חינוך מיוחד - תחום מוגבלות שכלית

רשימת המקורות לבחינה הביבליוגרפית – תשע"ח

חינוך מיוחד – תחום מוגבלות שכלית 77-960-28

מועד א ו-ב'

 

מקורות מומלצים שאלה 1 – דר דליה טל

 

שביט, פ' וטל ד' (2013).  הוראה בכיתה המשלבת: גישות וכיוונים עכשוויים. בתוך ג' אבישר וש' רייטר (עורכות), שילובים: מהלכה למעשה (131-160). חיפה: אחווה הוצאה לאור. לבחינה רק עמ' 146-156. (001141441)

אבישר, ג. (2010). הכלה ונגישות: על תכנון לימודים ותכניות לימודים לתלמידים עם מוגבלויות, מכון מופ"ת. לבחינה רק פרק "התאמות קוריקולריות והתאמת הסביבה החינוכית" עמ' 147-156. (העותק אלקטרוני ברשומה  2379523)

Fuchs, Lynn S., Fuchs, D., Compton, D. L., Wehby, J., Schumacher, R.F., (2015). Inclusion versus specialized intervention for very-low-performing students: what does access mean in an era of academic challenge.  Exceptional Children, 81(2), 134-157.(000146333)

 

מקורות מומלצים שאלה 2– פרופ נירה משעל

 

Hubbard, A.L., Wilson, S.M.,Callan, D.E., & Dapretto, M. (2009). Giving Speech a Hand: Gesture Modulates Activity in Auditory Cortex During Speech Perception. Human Brain Mapping, 30(3), 1028–1037. (000459216)

Callan1, D.E., Jones, J.A., Munhall, K., Kroos, C., Callan, A.M., & Vatikiotis-Bateson, E. (2004). Multisensory Integration Sites Identified by Perception of Spatial Wavelet Filtered Visual Speech Gesture Information. Journal of Cognitive Neuroscience, 16(5), 805–816. (000155008)

Silverman , L.B., Bennetto, L., Campana, E., & Tanenhaus, M.K. (2010). Speech-and-gesture integration in high functioning autism. Cognition, 115(3), 380–393.(000140978)

Mostofsky, S. H., Powell, S.K., Simmonds, D.J., Goldberg, M.C., Caffo, B., & Pekar, J. J. (2009). Decreased connectivity and cerebellar activity in autism during motor task performance. Brain, 132(9), 2413–2425. (000137157)

 

 

מקורות מומלצים שאלה 3– דר דליה טל

 

שביט, פ'  ורייטר, ש'  (2010). טיפוח נחישות עצמית בקרב תלמידים עם ליקויים קוגניטיביים בלמידה על פי מודל מעגל ההפנמה, סחי"ש: סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב, 25(2), 47-60. (000114233)

Miller, B., Doughty, T., & Krockover, G., (2015). Using science inquiry methods to promote self-determination and problem-solving skills for students with moderate intellectual disability. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities,50(3),356-368. (000143427)

 

מקורות מומלצים  לשאלה 4 חפציבה ליפשיץ

  1. ליפשיץ – והב  ח. (2011) תיאוריית הגיל המפצה, פרסום פנימי, אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך, רמת גן. (001223612)
  2. ליפשיץ,ח. רנד, י. (1999). שיפור הכושר הקוגניטיבי בקרב מבוגרים ומזדקנים מוגבלים בשכלם. מגמות, 39(3),, 270-285  (116184)
  1. Lifshitz – Vahav, H. (2015). Compensation Age Theory (CAT): A Monograph on the Effect of Chronological Age in Individuals with Intellectual Disability. Education and training in developmental disabilities, 50(2), (000239845)
  2. T. Ullman, Mariel Y. Pullman M.Y. , (2015). Compensatory role for declarative memory in neurodevelopmental disorders. Neuroscience and Biobehavioral Reviews,.(000581544)
  3. Lifshitz - Vahav, H., Shnitzer, S. & Mashal. N, (2016). Participation in recreation and cognitive activities as a predictor of cognitive performance of adults with/without Down syndrome. Aging and Mental Health, 20(9), pp. 955-964 (001226323)
  4. Kim, E. Y., & Kim, K. W. (2014). A theoretical framework for cognitive and non-cognitive interventions for older adults: Stimulation versus compensation. Aging and Mental Health, 18(3), 304–315.  )1226323)

 

מקורות מומלצים  לשאלה 5 - חפציבה ליפשיץ

    בר-אל צ' (1996) הגישה הקוגניטיבית בלמידה (עמ' 53-71), מתוך  פסיכולוגיה חינוכית, אבן יהודה: רכס. 561614)   )

ליפשיץ-והב, ח' וצימרמן, ג' (2011). שיפור היכולות בתחום הקוגניטיבי, האוטונומי וההתנהגותי באמצעות מיומנויות היומיום בקרב מבוגרים בעלי פיגור קשה ועמוק. (1223610)

 

Holburn, S., Nguyen, D., & Vietze, P. M. (2004). Computer assisted learning for adults with profound multiple disabilities. Behavioral Interventions, 19(1), 25-37. (00497204)

Browder, D. M., Cooper, K. J., & Lim, L. (1998). Teaching adults with severe disabilities to express their choice of settings for leisure activities. Education and training in mental retardation and developmental disabilities, 33(3), 228-238. ( 143427)