ד"ר גולדרט מירי 77-771-01 סדנת מנהיגות נוער

                               

שם ומספר הקורס:  סדנת מנהיגות נוער

סוג הקורס: סדנה

77-777-01

שנת לימודים:  תשע"ח                   סמסטר: ב' (שנה א')               היקף שעות:  1 ש"ש

מרצה: ד"ר מירי גולדרט, Miri.goldratt@biu.ac.il

 

           א. מטרות הקורס

  1. הסטודנט יתוודע לתיאוריות רווחות בתחום מנהיגות הנוער.
  2. הסטודנט יכיר תוכניות ייעודיות למנהיגות נוער בחינוך התוך הבית-ספרי והחוץ בית-ספרי.
  3. הסטודנט יכיר את אופייה וממדיה של מנהיגות הנוער בקהילות הדיגיטליות.
  4. הסטודנט יבחן דרכים לשמירת האיזון שבין פיתוח מיומנויות לבין מניעים מוטיבציוניים ופיתוח השקפת עולם בתכניות המנהיגות.

 

 

ב. תוכן הקורס:

בני הנוער של היום הם ללא ספק המנהיגים של מחר. הם ינהיגו במקום העבודה, במשפחה ובקהילה. שנות הנעורים הן קריטיות, כמו שאמר אפלטון בהמדינה, לפיתוח מנהיגים לעתיד אשר ישקפו בהחלטותיהם ובפעולותיהם ערכים אנושיים אוניברסליים. לכל מתבגר יש פוטנציאל מנהיגותי, וניתן לטפח אותו ולצקת אמונה בקרב אותם בני נוער במנהיגותם על ידי הכוונה נכונה של המבוגרים (Linden & Fertman, 1998). מנהיגות אינה שמורה רק לקומץ נבחרים, אלא רבים מבני הנוער יכולים לפתח מגיל צעיר כישורי מנהיגות, אשר הולכים ומתעצבים במהלך החיים. קיימת הסכמה כי כישורי מנהיגות מתחזקים במיוחד אם בגיל הנעורים ובצעדי ההנהגה הראשונים ניתנות לנער הזדמנויות להוביל, ליטול סיכונים, ללמוד מהצלחות  ו/או מכישלונות. במהלך הקורס נדון בתיאוריות לפיתוח מנהיגות נוער וננתח תוכניות חינוכיות ייעודיות. 

מהלך השיעורים:

השיעורים יכללו הרצאות פרונטליות, דיונים בקבוצות בכיתה, צפייה בסרטים וניתוחם, מפגש עם נושאי מישרה מהשדה והתנסות בתרגילי מנהיגות קבוצתיים. החל משיעור 7 יציגו הסטודנטים תובנות מתרגיל אמצע: ניתוח מבוסס מאמר של תיעוד ממפגש בתכנית למנהיגות נוער.  

 

 

   תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 

1-2

מבוא למנהיגות היבטים פילוסופיים

דיון מבוסס על אפלטון. (תשט"ו), פופר, מ. (2007), פופר, מ., ורונן, א. (1992), גולדברג-וייל , נ. (1999).

 

3-4

מנהיגות: מתיאוריה לפרקטיקה

דיון בזהות חינוכית כגורם עיקרי בפיתוח מנהיגות חינוך והתנסות בתרגיל מנהיגות קבוצתי: ניסן (2012), פופר (1994) ורוזנשטיין, מ., חן, א., ופרסבורגר, ק. (1999).

5-6

מנהיגות נוער

דיון במנהיגות נוער והתפתחותה של מסוגלות עצמית: עמדות, התבוננות והמלצות תוך עיון בביסטריצר, מ. (1997), קלונר-לוי, ר., ושורה, י. (2008) , רומי, ש., ובראלי-אוראל, ד. (2007), אבן ושות' (2016), wong, 2010; Nir& Perry-Hazan, (2016).

Greiman, B. C., & Addington, L. S. (2008).

Ramey, H., & Rose-Kransor, L. (2012).

7-8

מועצות תלמידים ומש"צים

דיון וניתוח מנהיגות נוער תוך בית-ספרית: זיהוי מאפיינים ובדיקת השפעה בתחומי אקלים בית ספרי, חינוך לדמוקרטיה, זכויות תלמידים, התנדבות בקהילה ומנהיגות תלמידים. תוך עיון בגרניאק, מ., דבורה, ר., ושמעוני, א. (2004), כלפון, א. (2012), ומחקר הערכה של משרד החינוך, מינהל חברה ונוער. (2002).

Collins, M. E., Augsberger, A., & Gecker, W. (2016).

Griebler, U., & Nowak, P. (2012). Nir, & Perry-Hazan (2016).

9-11

תנועות הנוער, מד"צים, גרעיני הנח"ל ותנועות הבוגרים

סדנה מבוססת עבודה בקבוצות קטנות וניתוח תיאורטי של מניעים ומאפייני תכנית מנהיגות קבוצתית, כולל ניתוח בעקבות צפייה בקטעי וידאו. הניתוח התיאורטי יתבסס על: אברהמי, א., ודר, י. (1995); מיכאלי, נ. (2008), משרד החינוך, מינהל חברה ונוער. (2000) ושפירא, ר., פייר, ש., ואדלר, ח. (2004); Madjar & Cohen-Malayev (2013)

12-13

מהלכה למעשה: אינטיליגנציות מרובות במנהיגות נוער

סדנה מבוססת חקרי מקרה: מד"צים אמנות, נערות, מנהיגות סייבר ומנהיגות בקרב מחוננים Matthews, M. S. (2004)

14

מנהיגות נוער בקהילה דיגיטלית 

סדנה המבוססת על ניתוח תיאורטי של הדגמות מהמדיה הדיגיטלית:

Cassell, J., Huffaker, D., Tversky, D., & Ferriman, K. (2006).

Fertman, C. I., & van Linden, J. A. (1999).

 

 

ג. חובות הקורס:   

1.... תרגיל אמצע קורס: תיעוד מפגש בתכנית למנהיגות נוער וניתוח מבוסס מאמר..... 40%

2.... נוכחות והשתתפות פעילה: יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור..... 10%

 סטודנט/ית שייעדר מעל שלוש הרצאות, ללא סיבה מאושרת, לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס. כל זאת בכפוף למדיניות האוניברסיטה לגבי היעדרות בגין מילואים, חופשת לידה וכיוב'.

3.... מבחן מסכם: לא ניתן להשלימו ללא ביצוע מטלת האמצע. ................................ 50%

 

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

     1. מבוא למנהיגות – היבטים פילוסופיים:

קריאת חובה:

אפלטון. (תשט"ו). כתבי אפלטון. (י. ג. ליבס תרגום מיוונית) (כרך א', פרק ז', עמודים 384-385, 423-424). ירושלים: שוקן. קיים קובץ: (002377832)

פופר, מ. (2007). מנהיגות - מבט ממעוף הציפור. בתוך מנהיגות מעצבת (עמודים 23-36). תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב. (002371085) 

פופר, מ., ורונן, א. (1992). על המנהיגות (עמודים 58-66). תל-אביב: משרד הבטחון. 001160827

גולדברג-וייל , נ. (1999). האדם – תבנית נוף הולדתו? מנהיגות בהקשר תרבותי. בתוך א. גונן וא. זכאי (עורכים), מנהיגות ופיתוח מנהיגות מהלכה למעשה (עמודים 117-132). תל-אביב: משרד הביטחון. (000464675) (מדעי החברה , פסיכולוגיה; 303.34 מנה.ופ תשנ"ט)

קריאת רשות:

פופר, מ. (2012). ההולכים שבי אחריו: מבט פסיכולוגי על סוד ההימשכות למנהיג (עמודים 11-38). תל-אביב: רמות. ( 00235646) 303.34 פופ.הו

 

2. מנהיגות: מתיאוריה לפרקטיקה

ניסן, מ. (2012). זהות חינוכית כגורם עיקרי בפיתוח מנהיגות חינוך (עמודים 17-30). ירושלים: מכון מנדל למנהיגות. נדלה מאתר

 http://sif.shaanan.ac.il/sif/kursim/talif/menahalim/Nissan_monogrpah.pdf

פופר, מ. (1994). על מנהלים כמנהיגים (פרק ד' לצמוח מנהיג. עמודים 123-155). תל-אביב: רמות. (000264777) (מדעי החברה שמור לפי פופ.על) (עותק אלקטרוני 002409082)

רוזנשטיין, מ., חן, א., ופרסבורגר, ק. (1999). לבחון פרפר במעופו: פיתוח מנהיגות הפרט באמצעות עבודה קבוצתית. בתוך א. גונן וא. זכאי (עורכים), מנהיגות ופיתוח מנהיגות מהלכה למעשה (עמ' 321-336). תל-אביב: משרד הביטחון, הוצאה לאור. (000464675 ) (מדעי החברה; 303.34 מנה.ופ תשנ"ט)

3. מנהיגות נוער

קריאת חובה:

אבן, נ., הימן זהבי, ר., ובורגר, א. (2016). הזדמנות למנהיגות: מנהיגות וחינוך למנהיגות בתנועות הנוער עריכה מדעית: גרטל, ג. ומיכאלי, נ. רמת אפעל: מועצת תנועות הנוער. עמ' 11-44. (002442000) (חינוך,E369.4  אבן)

ביסטריצר, מ. (1997). הקניית כישורי מנהיגות לנערי קידום נוער. מניתוק לשילוב, 8, 10-22. (000146976)

קלונר-לוי, ר. ושורה, י. (2008, דצמבר). מנהיגות נוער ופיתוח מנהיגות בישראל: עמדות, התבוננות והמלצות. מאמר בכנס מנדל לחינוך, "60 שנות חינוך: עבר, הווה, עתיד", כפר המכביה. נדלה מהכתובת https://my.mandelfoundation.org.il/mli_pdf/Graduate/Mandel.KNOLER-LEVI2.pdf

רומי, ש. ובראלי-אוראל, ד. (2007). מנהיגות בני נוער. בתוך ש. רומי ומ. שמידע (עורכים), החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה (עמודים 365-375). ירושלים: מאגנס. (001131262) (חינוך E371.8 חנו.הב) עותק אלקטרוני (2441160)

 

שני מאמרים מבין הארבעה שלהלן:

Wong, N. T., Zimmerman, M. A., & Parker, E. A. (2010). A typology of youth participation and empowerment for child and adolescent health promotion. American Journal of Community Psychology, 46(1-2), 100-114. (000118935)

Nir, T., & Perry-Hazan, L. (2016). The framed right to participate in municipal youth councils and its educational impact. Children and Youth Services Review, 69, 174-183.  (000581589)

Greiman, B. C., & Addington, L. S. (2008). Youth leadership development self efficacy: An exploratory study involving a new construct. Journal of Leadership Education. Vol, 7(1), 1-23. Retrived from  http://www.leadershipeducators.org/Resources/Documents/jole/2008_summer/JOLE_7_1.pdf

Ramey, H., & Rose-Kransor, L. (2012). Contexts of structured youth activities and   positive youth development. Child Development Perspectives, 6(1), 85-91. (001185623)

קריאת רשות:

Ricketts, J. C., & Rudd, R. D. (2002). A comprehensive leadership education model to train, teach, and develop leadership in youth. Journal of Career and Technical Education, vol. 18(2), 2 7-17. Retrived from:   https://ejournals.lib.vt.edu/JCTE/article/view/655/955     

Van Linden, J. A., & Fertman, C. I. (1998). Youth leadership: A guide to understanding leadership development in adolescents. San Francisco, CA: Jossey-Bass. (אין בבר אילן)

 

3. מועצות תלמידים ומש"צים

קריאת חובה:

גרניאק, מ., דבורה, ר. ושמעוני, א. (2004). שילוב בין פעילים מקרב נוער בסיכון לבין מדריכי של"ח צעירים (מש"צים) לקראת פעילות קהילתית ובמהלכה. מניתוק לשילוב, 12, 154-145. (000146976)

כלפון, א. (2012). מועצות תלמידים בבתי-ספר תיכוניים ממלכתיים וממלכתיים דתיים: בניית טיפולוגיה, זיהוי מאפיינים ובדיקת השפעה בתחומי אקלים בית ספרי, חינוך לדמוקרטיה, זכויות תלמידים, התנדבות בקהילה ומנהיגות תלמידים (עמודים 211-240). (עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה) 'דוקטור לפילוסופיה', בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן. (001228490) (חינוך  E371.83 כלפ.מו) (עותק אלקטרוני 001229042)

משרד החינוך, מינהל חברה ונוער. (2002). תכנית ההכשרה למועצות התלמידים והנוער הרשותיות: מחקר הערכה. מכון ברוקדייל ומשרד החינוך. נדלה מאתר http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156&ArticleID=177

 

Collins, M. E., Augsberger, A., & Gecker, W. (2016). Youth councils in municipal government: Examination of activities, impact and barriers. Children and Youth Services Review, 65, 140-147.  (000581589)

Griebler, U., & Nowak, P. (2012). Student councils: A tool for health promoting schools? Characteristics and effects. Health Education, 112(2), 105-132. (000437223)

Nir, T., & Perry-Hazan, L. (2016). The framed right to participate in municipal youth councils and its educational impact. Children and Youth Services Review, 69, 174-183.   (000581589)

 

קריאת רשות:

משרד החינוך, מינהל חברה ונוער. (2000). מחקר מעקב אחר תכנית המד"צים, תכנית המש"צים ומועצות התלמידים והנוער. מכון ברוקדייל ומשרד החינוך.  (000454862) (חינוך E303.34 כהן-סט)

משרד החינוך, מינהל חברה ונוער. (2002). מחקר הערכה של התכנית להכשרת המשך למש"צים. מכון ברוקדייל ומשרד החינוך. (000532728)  (חינוך E303.34 כהן)

 

4. תנועות הנוער, מד"צים, גרעיני הנח"ל ותנועות הבוגרים

קריאת חובה:

אברהמי, א., ודר, י. (1995). קולקטיביזם ואינדיבידואליזם במניעי מתנדבים צעירים: המקרה של בני הקיבוץ. מגמות, ל"ז(1-12), 5-28. (000116184)

מיכאלי, נ. (2008). ליצור את העולם שאתה רוצה ולחיות את העולם שאתה יוצר: מאפיינים משותפים של הקבוצות המשותפות. בתוך י. דרור (עורך), הקבוצות השיתופיות בישראל (עמודים 477-522). רמת אפעל: יד טבנקין.  (001159484 ) (מדעי החברה E307.776 קבו)

משרד החינוך, מינהל חברה ונוער. (2000). מחקר מעקב אחר תכנית המד"צים, תכנית המש"צים ומועצות התלמידים והנוער. מכון ברוקדייל ומשרד החינוך.  (000454862) (חינוך E303.34 כהן-סט)

שפירא, ר., פייר, ש., ואדלר, ח. (2004). תנועות הנוער: "בית-ספר" לפטריוטים צעירים? בתוך א. בן עמוס וד. בר טל (עורכים), פטריוטיזם: אוהבים אותך מולדת (עמודים 175-195). בני ברק: הקיבוץ המאוחד. 1146475 קיים קובץ.

Madjar, N., & Cohen-Malayev, M. (2013). Youth movements as educational settings promoting personal development: Comparing motivation and identity formation in formal and non-formal education contexts. International Journal of Educational Research, 62, 162-174. (000151204)

קריאת רשות:

שפירא, ר., ופלג, ר. (1989). תנועות הנוער מול התמורות בחברה הישראלית. בתוך ר. שפירא ור. פלג (עורכות), הסוציולוגיה של החינוך (עמודים 358-382). תל-אביב: עם עובד. (001066335)

Quinn , L . (1995). Positive effect of participation in youth organizations. In M. Rutter (Ed.), Psychosocial disturbances in young people (pp. 274-304). Cambridge: Cambridge University Press . (000335053) (616.89022 PSY 1995, פסיכולוגיה )

 

 

5.   מהלכה למעשה: אינטיליגנציות מרובות במנהיגות נוער

חקרי מקרה: מדצים אמנות, נערות, מנהיגות סייבר ומנהיגות בקרב מחוננים

קריאת חובה:

בנג'ו, א., אלחאג', ב., קוקווקא, ד., ושני, נ. (2009). פיתוח מנהיגות בקרב ילדים בעלי פוטנציאל מנהיגותי. במרכז העניינים, גליון 3. ביה"ס לחינוך בית ברל. נדלה מאתר http://ftp.beitberl.ac.il/~bbsite/edu/merkazim/tichnun_limudim/newsletter/newsletter3/topic2.htm

Matthews, M. S. (2004).  Leadership education for gifted and talented youth: A review of the literature. Journal for the Education of the Gifted, 28(1), 77-113. (001129000)

קריאת רשות:

גרדנר, ה. (1996). אינטליגנציות מרבות: התיאוריה הלכה למעשה. בתוך ה. גרדנר (עורך),  פרק 2: שבע האיטילגנציות (א. צוקרמן, תרגום מאנגלית, עמודים 12-35). ירושלים: מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה. 1098132.

שוורץ, י. (2013). גברים (חדשים) מחנכים נערים (ישנים): דילמות בחינוך נערים לשוויון מגדרי בתיכונים בישראל במסגרת תוכנית ההתערבות נ.מ.ש. עבודה לשם קבלת תואר 'דוקטור לפילוסופיה', אוניברסיטת בר-אילן. (002423823)  (מדעי החברה 155.332 שור)

Larson, R. W. (2000). Toward a psychology of positive youth development. American Psychologist, 55(1), 170-183. (119609)

Larson, R. (2006). Positive youth development, willful adolescents, and mentoring. Journal of Community Psycology, 34(6), 677-689.   Rerived from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcop.20123/pdf

Larson, R. W., & Angus, R. (2011). Adolescents’ development of skills for agency in youth programs: Learning to think strategically. Child Development, 82(1), 277-294.  (000140509)

 

 6. מנהיגות נוער בקהילה דיגיטלית 

קריאת חובה (1 מבין ה-2):

Cassell, J., Huffaker, D., Tversky, D., & Ferriman, K. (2006). The language of Online Leadership: Gender and youth engagement on the Internet. Developmental Psychology, 42(3), 436-449. (000142769)

Fertman, C. I., & van Linden, J. A. (1999). Character education: An essential ingredient for youth leadership development. NASSP Bulletin, 83, 9-15. (000128159)