ד"ר איזנברג מלי 79-403-08 הוראה זוטא - היסטוריה 

ב"ה    

הוראה זוטא - היסטוריה 79-403-08

ד"ר מלי איזנברג

סוג הקורס: סדנה

שנת לימודים: תשע"ח                    סמסטר: א'                            היקף שעות: 26

 

א. מטרות הקורס:

 

מטרת הקורס היא אימון במיומנויות הוראה ובהכנת מערכי שיעור במסגרת סדנת עמיתים המדמה סיטואציה של כיתה, תוך מתן וקבלת משובים. תכנית הקורס צמודה לקורס מתודיקה להוראת ההיסטוריה.

 

ב. תוכן הקורס:

 

לאחר שיעור המבוא, יתחלקו יתר השיעורים לששה סבבים של התנסויות + שיעור מבחן. בכל סבב כל סטודנט ישתתף בהתנסות הוראתית בת מספר דקות ויקבל משוב עמיתים. ההוראה תתוכנן על-ידי כל סטודנט. כל סבב יתייחס למיומנות ספציפית בהוראת ההיסטוריה. כל התנסות תתועד בסרט וידאו, בו יצפו לאחר ההתנסות ההוראתית. לאחר הצפייה בשיעור המוקלט, יינתן משוב קבוצתי לסטודנט שהעביר את השיעור.

המטלה הסופית של הקורס תהיה שיעור מבחן : יחידת הוראה קצרה מתוך מערך שיעור מובנה בהיקף של 10-15 דקות. בשיעור יבואו לידי ביטוי מגוון מיומנויות היסטוריות הנלמדות בקורס.

 

 

נושא

  1. שיעור מבוא
  1. הוראת שיר
  1. הוראת ציר הזמן
  1. הוראת מפה היסטורית
  1. הוראת דמות היסטורית
  1. הוראת  מקור היסטורי
  1. מטלת סיכום: שיעור מבחן
 

 

ג.  חובות הקורס :

 

נושא

% בציון

התנסויות הוראתיות

25%

הגשת המטלות בכתב ( כתיבת משוב עצמי/משוב עמיתים וכו')[1]

25%

מטלת סיכום: כתיבת מערך שיעור והעברתו בפני עמיתים וכתיבת משוב מפורט ומנומק על העברת המערך

50%

 

 

 

[1] לאורך השנה יינתנו מטלות שוטפות. המטלות ומועד הגשתן יפורסמו בסמוך למפגשים הרלוונטיים בהתאם להתקדמות בחומר הקורס.