ד"ר שוחט צילי 77-767-01 התערבות חינוכית בגיל הרך

התערבות חינוכית בגיל הרך 

ד"ר צילי שוחט

77-767

תשע"ח 2017-2018

 

א. עקרונות מודלים ואמונות בעשייה חינוכית בגיל-הרך

גונזלס-מנה, ג' וידמייר-אייר, ד' (2000). תינוקות, פעוטים ומטפלות. קרית-ביאליק: אח. (000443569) (חינוך 362.712  גונ)

לוין, ג' (1982). הסביבה החינוכית המובנית או הפתוחה וגישתן של הגננות. הד הגן, מו(ג),        271-279. * (001120671)

לוין, ג' (1996). תינוקות ופעוטות מי מחנך אותם? קרית-ביאליק: אח.* (מעורבות חינוכית, עמ' 151-170 - 001180332)

לוין, ג. (2000). משחקי ילדים: המעורבות המשתתפת של הגננת במשחקים הדרמטיים של הילדים. הד הגן, סד(ד), 42-47.*(001120691)

שקדי, א. (2006). מילים המנסות לגעת. תל-אביב: רמות. (עמ' 69-80; 80-87 - 2355029).

 

Bergen, D., Reid, R., & Torelli, L. (2001). Educating and caring for very young children; The infant/toddler curriculum. New York: Teachers College, Columbia University. (001095331) (חינוך 372.19 BER)

Berthelsen, D., & Brownlee, J. M. (2007). Working with toddlers in child care: Practitioners’ beliefs about their role. Early Childhood Research Quarterly, 22, 347-362. (445066)

Cohen, N. J., Muir, E., Lojkasek, M., Muir, R., Parker, C. J., Barwick, M. et al. (1999). Wait, watch and wonder: Testing the effectiveness of a new approach to mother infant psychotherapy. Infant Mental Health Journal, 20, 429-451. (000459221)*

Edward, C., Gandini, L., & Forman, G., (Eds.) (1995). The hundred languages of children. The Reggio Emilia approach to early childhood education. Norwood N. J.: Ablex Publishing Corporation. (פרקים 1-2) * (1107647)

Gordon, A. M., Browne, K. W. (2017). Beginnings & beyond: Foundations in early childhood education (10th Ed). Boston, MA: Cengage Learning (002447662)

(372.21 GOR b10 חינוך)

 

 

ב. תחומי פעילות ועשייה חינוכית במסגרת לגיל-הרך

 

התנסות בחומרים

האס, מ. (1998). ילדי הגן מתנסים ומתבטאים בחומרי אומנות. קרית ביאליק: אח. (הספר אבד)

פינס, מ. ומגדל, מ. (1990). התנסות בחומרי יצירה לגיל הרך. ירושלים: החברה למתנסי"ם. (000392508) (מכון פדגוגי 372.5  פינ)

פלוטניק, ר. ואשל, מ. (2007). ספר הגן. הוצאת הקיבוץ המאוחד ומחלקת החינוך של התנועה הקיבוצית.    (עמ' 125-132). (2408896)

 

פעילות בחצר

פלוטניק, ר. ואשל, מ. (2007). ספר הגן. הוצאת הקיבוץ המאוחד ומחלקת החינוך של התנועה הקיבוצית. (עמ' 111-125).(2408898)

 

משחק

פלוטניק, ר. ואשל, מ. (2007). ספר הגן. הוצאת הקיבוץ המאוחד ומחלקת החינוך של התנועה הקיבוצית. (עמ' 148-135). (2408899)

Court, D., Shohet, C., & Hantz, M. (2011). Caregivers’ Experience of Separation from Children in Daycare. Educational Practice and Theory, 33(2), 63-82. (000137612)

Jovanovic, Jessie:  (2011). Saying Goodbye: An Investigation into parent–infant separation behaviours on arrival in childcare. Child Care in Practice, 17(3), 247-269. (001226852)

ארוחות

טלאור-סמיש, ש. ( 2006). ארוחות ילדות כחוויות מעצבות התפתחות. קרית-ביאליק: אח (עמ' 68-110) (001151921) (חינוך  ‫ 649.3 סמי)     

פלוטניק, ר. ואשל, מ. (2007). ספר הגן. הוצאת הקיבוץ המאוחד ומחלקת החינוך של התנועה הקיבוצית. (עמ' 98-103). (2408903)

 

התנסות עם ספרים

יסעור, ח., וקרמר, ע. (1998). לגדול עם ספרים: בניית הקשר בין הילד לספרות בגיל הרך. קריית-ביאליק: אח. )עמ' 67-96. (2424451) (

כוכבי, ה., ורביב, ע. (2007). המדריך הישראלי להורים. אור-יהודה: כנרת, זמורה-ביתן דביר. (עמ'

313-319).

 

Rosenkoetter, S. E., & Knapp-Philo, J. (2004) .Learning to read the world: Literacy in the first 3 years. Zero to three, April, pp. 5-9.  (2355148)

 

 

התנהגות הוראתית וסגנונות תיווך אינדבידואליים

טל, ק., בכר, א., וייסבורט, ד., סנדרוביץ,  ר., ושמר, א. (2001). הדרכה כתיווך לקראת אוטונומיה. מכון מופ"ת. * (עמ' 32-38; 62-65). (1179010)

קליין,ש. פ., סובלמן-רוזנטל, ו. (2010). ביחד ולבד. שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות לגיל-הרך.  אבן-יהודה: רכס (עמ' 30-56)     (1217263)

 

Shohet, C., & Jaegerman, N.(2012).  Integrating infant mental health into primary  health care and early childhood education settings in Israel.  Zero to Three, 33(2), 55- 58.   (2409001)

 

ארגון סביבה חינוכית

שוחט, צ. (2013). השפעת הסביבה החינוכית על קשב ועל מעורבות ( (Engagementשל פעוטות. אצל פ.ש. קליין וד. גבעון (עורכות). קשב וריכוז בגיל הרך. מבט רב תחומי. תל-אביב: רכס (עמ' 205-240). (002374495) ( חינוך‫ 618.928589 קשב)

 

ג. מאפיינים התפתחותיים של פעוטות  והוריהם

גרינבאום, ז.צ. ופריד, ד. (עורכים). (2011). קשרי משפחה – מסגרת חינוך בגיל הרך (גן – ג'): תמונת מצב והמלצות. ירושלים: היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. *(2385327)   (משאב אלקטרוני)

כוכבי, ה., ורביב, ע. (2007). המדריך הישראלי להורים. אור-יהודה: כנרת, זמורה-ביתן דביר. (גבולות: עמ' 294-312, פרקים על התפתחות: 165-210( (2408894) ((2408888)

סרוף, א., קופר, ר., דהארט, ג. (2004).  התפתחות הילד טבעה ומהלכה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה (פרקים 4-8). (000392162) (חינוך 305.231סרו.)

פלוטניק, ר. (2007 ). 'הקול ההורי': הורות כתהליך נפשי-התפתחותי. בתוך כהן א., חוויית ההורות, יחסים התמוססויות והתפתחות (עמ' 333-362). קרית-ביאליק: אח  (1218549)

שגיא, א. ודולב, ס., (2001). הורים, מסגרות חינוכיות וילדים בישראל: "חמוץ-מתוק". מגמות, מ"א, (1-2) 195- 217. (000116184)

 

ד. הוידאו ככלי הדרכה במסגרות חינוכית

Fukkink,  R. G., & Tavecchio, L. W. C. (2010).  Effects of Video Interaction Guidance on early childhood teachers. Teaching and Teacher Education,  26, 1652-1659. (000141830)