"ר איזמן אסתר 77-409-01 דידקטיקה בכתה ההטרוגנית

 

דידקטיקה בכתה ההטרוגנית: 77-409-01

ד"ר אסתר איזמן, ביה"ס לחינוך

סוג הקורס: תרגיל

שנת לימודים: תשע"ח                     סמסטר: ב'                            היקף שעות: 1 

אתר הקורס באינטרנט: http://hl2.biu.ac.il                 

 

א. מטרות הקורס:

1. הסטודנט ירכוש ידע מתודי בנושא התהליכים הדידקטיים המתרחשים בכיתה ההטרוגנית.

2. הסטודנט יפתח את היכולת ליישם את ידע התיאורטי שנצבר, למצבי למידה שונים וחוויות למידה מגוונות המותאמות לילדים בעלי צרכים דיפרנציאליים.

3. הסטודנט יתנסה בשילוב שיטות להוראה משמעותית, תוך התמקדות בבניית משימות שיתופיות והפעלתן

4. הסטודנט יפעל כדמות חינוכית הפועל בשיקול דעת אחראי.

5. הקורס ישמש במה לצורך דיון בנושאים המועלים על ידי הסטודנטים בנושא העבודה המעשית.

ב. תוכן הקורס:

 

מהלך השיעורים:

הרצאות בליווי מצגות, דיונים ותרגול מגוון שיטות הוראה

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה מומלצת

1

ניהול קונפליקטים בהכשרה המעשית- דיון עם המד"פיות (1/2)

 

2

הטרוגניות- מהי? מקורות ביהדות, השקפות בעבר ובהווה

 

3-4

תהליך איסוף מידע ומיפויים כיתתיים לצורך בניית תכניות עבודה

 

65-

מבוא ללמידה משמעותית

וידיסלבסקי, מ' (2014)

פרנפס, א' וויינשטוק, מ' (2013)

7-8

שיטות להוראה בכתה ההטרוגנית

שחר, ח' (2011),

 מחלב, ח' (2003)

9

תכנון שיעור תוך התייחסות לפיתוח חשיבה ומתן מענה לצרכים דיפרנציאליים

Roseth, C. J., Johnson, D. W. &  Johnson, R. T. (2008)

10

ניהול קונפליקטים בהכשרה המעשית  (2/2)

 

 

11

תרגול למידה שיתופית באמצעות דיון

 

 

14

תרגול למידה שיתופית באמצעות חקר

בן דוד ע' (2012),

זהר, ע' (2006)

13

תרגול למידה שיתופית באמצעות שיטת ההרכבה

 

 

 

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם:

77-408-01: דידקטיקה כללית

77-414: עבודה מעשית שלב א' (צמוד)

חובות / דרישות / מטלות:

נוכחות והשתתפות פעילה

השתתפות בפרזנטציה קבוצתית

הגשת 10 מערכים, מתוכם מערך מורחב אחד. הנחיות להגשה ינתנו בנפרד.

בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס.

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי):

תרגול קבוצתי- 20%

הגשת 10 מערכי שיעור- 10%

הגשת מערך מורחב- 70%

נוכחות והשתתפות עשויות להעלות את הציון ב-עד 5 נק'.

 

ד. ביבליוגרפיה מומלצת:

בן דוד, ע' (2012). תהליך החקר המדעי בכתה- מתיאוריה למעשה. אאוריקה, 33. נדלה מ- https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper33-docs03.pdf

וידיסלבסקי, מ' (2014) למידה משמעותיתאאוריקה- כתב עת להוראת מדעים וטכנולוגיה, 37,.1-10  נדלה מ- https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper37-doc01.pdf

זהר, ע' (2006). למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך. ירושלים: מאגנס. (001124102) (חינוך 570.712  למי)

כהן, א' (1995). שיטות הוראה מפעילות: מדריך ידידותי למורה. חיפה: אח. (000294384) (חינוך 371.3  כהן)

מחלב, ח' (2003). בחירת שיטת הוראה בכיתה הטרוגנית. היבטים בהוראת מדעי המחשב, 30-42. נדלה מ- http://cse.proj.ac.il/hebetim/jan2003/hetro.htm

ענבר, ד' (2000). ניהול שונות: האתגר החינוכי. אבן יהודה: רכס. (465117) (חינוך E371.2 ענב)

פרנפס, א' וויינשטוק, מ' (2013). חוויית למידה משמעותית. הד החינוך, פח(1), 82-85. (2379089)

ציון, מ. (2012). הוראה ולמידה בדרך החקר - אתגר דינמי. לקט עבודות חקר של תלמידי ביולוגיה, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך, עמ' 5-18(002411937)

קרמר-חיון, ל' (1986). שיקולי דעת בהוראה. תל-אביב: גומא-צ'ריקובר. (000044940) (חינוך 371.1 קרמ)

קשתי, י' (2000). עשר הצעות ועוד אחת לשיווי פני החינוך בישראל. פנים, 15, 3-9. (000341903)

קשתי, י' פרידמן, א' שמש, מ', בן-יהודה, ט' אלרועי, א' ושקולניק, א' (2001). שיטות הוראה חלופיות ומחקרים על תכניות התערבות בכיתה ההטרוגנית. בתוך הערכת תכניות התערבות בחט"ב. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך.  (1173698)

רם, א' (2016). קהילת למידה מבוססת פרויקטים- הפדגוגיה לגל השלישי. אאוריקה, 39, 16-23. נדלה מ- https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/07/04-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%941.pdf

שחר, ח' (2011). קונסטרוקטיביזם בחינוך- הוראה, הערכה ומחקר. אבן יהודה: רכס. (מי מרוויח משיטות למידה שיתופיות וכיצד הן משפיעות על תלמידים בעלי רמות הישג שונות? סיכום תשעה מחקרים בישראל ובסינגפור, עמ' 133-161 - 2379373)

 

Adams-Byers, J., Squiller Whitsell, S., & Moon, S. M. (2004). Gifted students’ perceptions of the academic and social/emotional effects of homogeneous and heterogeneous grouping. Gifted Child Quarterly, 48, 7-20.  (000147443)

Jahng, N. & Bullen, M. (2012). Exploring group forming strategies by examining participation behaviours during whole class discussions. European Journal of Open, Distance and E-Learning. Retrieved from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ979606.pdf

Kyprianidou, M., Demetriadis, S., Tsiatsos, T., & Pombortsis, A. (2012). Group formation based on learning styles: Can it improve students' teamwork? Educational Technology Research and Development, 60(1), 83-110. (000134691)

Roseth, C. J., Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2008). Promoting early adolescents’ achievement and peer relationships: The effects of cooperative, competitive, and individualistic goal structures. Psychological Bulletin, 134, 223-246. (000132182)

Seidel, T., & Shavelson, R. J. (2007). Teaching effectiveness research in the past decade: The role of theory and research design in disentangling meta-analysis results. Review of Educational Research, 77, 454-499. (000133699)