פרופ' שפירא-לשצ'ינסקי אורלי 77-869-01 מנהיגות ועיצוב מדיניות חינוכית

  

מנהיגות ועיצוב מדיניות חינוכית: מתיאוריה     

     למעשה (869)

פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי

shapiro4@ biu.ac.il

סוג הקורס: סדנה

שנת לימודים: תשע"ח                     סמסטר: שנתי                        היקף שעות:  2 ש"ש

 

א. מטרות הקורס:

פיתוח מנהיגות חינוכית מצריך שילוב של חשיבה חדשנית מחד ועיצוב מדיניות חינוכית מאידך.  הקורס מבוסס על ההנחה שעל המנהיג החינוכי לפעול לאור חזון מעמיק ומעשי, לפיתוח אנשי חינוך והעצמתם, תוך שילוב בין תיאוריה מבוססת לעשייה אפקטיבית. הסדנא תאפשר לחקור את שדה החינוך תוך התנסות משמעותית בשטח ולמידת עמיתים דרך סימולציות חינוכיות במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות.                                                                                                              

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

  1. הבהרת הזיקה בין תיאוריות ומחקרים במנהל החינוך לבין ההתנסות המעשית סביב: עיצוב החזון החינוכי והניהולי, הנהגת תהליכי חינוך, עיצוב מדיניות חינוכית, הנהגת צוותים, ניהול הקשרים בין הארגון החינוכי לקהילה. 

2.הכשרת הלומדים להתמודדות נאותה עם הצרכים והקשיים בשנים הראשונות לניהול ארגון  

       חינוכי תוך חיזוק המנהיגות החינוכית ופיתוח והובלת פרויקטים חינוכיים.

  1. שיפור מיומנויות מנהיגות  ומיומנויות תקשורת של הלומדים תוך סימולציות ולמידת עמיתים.
  2. בחינת הפערים בין המדיניות המוצהרת לבין המדיניות בפועל בארגוני חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים.

 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1-2

מבוא: סימולציות-יתרונות וחסרונות

Shapira-Lishchinsky, O. (2013). Team-based simulations: Learning ethical conduct in teacher trainee programs, Teaching and Teacher Education, 33, 1-12. (000141830)

3-4

מהו אירוע קריטי?

Shapira-Lishchinsky, O. (2011). Teachers' critical incidents: Ethical dilemmas in teaching practice, Teaching and Teacher Education, 27, 648-656 (000141830).

5-6

סדנת כתיבת תרחישים כולל מסלולי if-then

Salas, E., Wildman, J. L., & Piccolo, R. F. (2009). Using simulation-based training to enhance management education. Academy of Management Learning and Education, 8(4), 559-573. (002355516)

7-9

סימולציות ככלי לפיתוח מנהיגות אותנטית-פיתוח גישה חוצה גבולות פרופסיה

Shapira-Lishchinsky, O. (2014). Toward developing authentic leadership: Team-Based Simulations, Journal of School Leadership, 24 (5), 979-1013. (001197996)

 

שפירא-לשצ'ינסקי, א. (2017). אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. חיפה: פרדס, עמ' 129-131.

(002454834  חינוך E371.1 שפי)

10-13

סימולציות ותחקיר עבור האירועים שפותחו ע"י הסטודנטים

במסגרות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות

Kramarski, B., & Michalsky, T. (2009). Investigating preservice teachers' professional growth in self-regulated learning environments. Journal of Educational Psychology, 101(1), 161. (000117511)

 

אייזנהמר, מ', אל-יגור, ע', אמיתי, ז', מברך, ז' ורחמים, ט' (2010). "יעילות למידה מבוססת סימולציה ויעילות התוכנית ל"סמכות מכבדת" לפיתוח הכשירות המקצועית של הסטאז'רים בהוראה באינטראקציות קונפליקטואליות." ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2010: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (1188306) (חינוך 371.33 אדם)

עותק אלקטרוני

 http://telem-pub.openu.ac.il/users/chais/2010/morning/1_3.pdf

 

14-16

סימולציות ככלי לפיתוח אסטרטגיות מנהיגות

Shapira-Lishchinsky, O. (2015). Simulation-based constructivist approach for education leaders, Educational Management Administration & Leadership. (001106403)

17-19

הפערים שבין מדיניות מוצהרת לבין מדיניות בפועל

Shapira-Lishchinsky, O.  & Gilat, I. Z. (2015).  Official Policies' and 'Teachers' Tendency to Act': Exploring the Discrepancies in Teachers' Perceptions. Education Policy Analysis Archives, 23 (54). (000593238)

 

20-26

סימולציות ותחקיר עבור האירועים שפותחו ע"י הסטודנטים

בנושא מדיניות חינוכית

במסגרות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות

Bourke, K., & O'Neill, J. ( 2009). Professionnal development for ethical teaching. New Zealand Annual Review of Education, 18, 107-122. Retrived from: https://www.victoria.ac.nz/education/pdf/profdevelopmentfor-ethicalteaching-roseanna-bourke.pdf

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

דרישות והרכב הציון:

נוכחות חובה.

בניית נושא לסימולציה בכיתה                                                                          ( 20%)

סימולציות וחקר אירועים                                                                                (20%)

עבודה סופית 

 (יש להגיש עד חודש לסיום לימודי סמס' ב')                                                  (60%)    

 מרכיבי הציון הסופי: ציון מספרי

 

ד. ביבליוגרפיה:

   הביבליוגרפיה הבסיסית והעדכנית היא זו שנלמדה במסגרת הקורסים בתואר שני במסלול המגמה למנהיגות וניהול  מערכות חינוך. רשימת הקריאה מופיעה בגוף הטבלה.

בנוסף, רשות:

Shapira-Lishchinsky, O., & Rosenblatt, Z. (2010). School ethical climate and teachers' voluntary absence. Journal of Educational Administration48(2), 164-181. (000117507)

Shapira-Lishchinsky, O. (2012). Simulations in nursing practice: Toward authentic leadership. Journal of Nursing Management. (001185430)

Ziv, A., Wolpe, P., Small, S., & Glick, S. (2003). Simulation-based medical education: An ethical imperative. Academic Medicine78(8), 783-788. (002377252)