ד"ר איזקסון עטרה 79-111-09 תורת ההוראה 

                                                  

קורס: תורת ההוראה (79-111-09) וסדנא לאימוני הוראה (79-110-09)

סוג הקורס: שיעור וסדנה

שנת לימודים:  תשע"ח                   סמסטר:    ב'                       היקף שעות:  4 ש"ש

מרצה: ד"ר עטרה איזקסון

isaacsa@biu.ac.il

 

מועד: ס"ב   יום  ד' 10-14        (בניין   1005    חדר  109)

שעת קבלה: יום  ב' 13:40-14:40  או ד' 15:40-16:40 (בתיאום מראש)

 

א. מטרות הקורס:

 

הקורס מיועד לסטודנטים מתחומי התמחות שונים במסלול תעודת הוראה (שנה א' חובה) וערוך בזיקה למגוון מקצועות ההתמחות של הסטודנטים. הקורס מציג את מקצוע ההוראה כערך, זכות ושליחות, ומדגיש שיטות הוראה קונסטרוקטיביסטיות. הסטודנטים יכירו מושגי יסוד בחינוך ובהוראה;  יתנסו בשיטות  הוראה / למידה עדכניות, יתכננו יפתחו ויכתבו מערכי שיעור ויכירו שיטות לטיפוח אקלים כיתה לימודי וחינוכי. בין הנושאים הנלמדים: קשרי גומלין בין מורים לתלמידים, שינויים בתפיסת ההוראה / למידה. שונות כמשאב: אינטליגנציה רב-ממדית, סגנונות למידה, הוראה בכיתה הטרוגנית, למידה בקבוצות קטנות, למידה משמעותית, לימוד באמצעות גילוי וחקר, חלופות בהערכת הישגים, הכנת מערך שיעורי בתהליך מונחה הכולל תכנון, משוב ורפלקציה.

 

ב. תוכן הקורס:

   

הקורס בנוי מ- 12 מפגשים בני 4 ש' כל אחד. בכל מפגש מוקדשות שעתיים להרצאה ב"תורת ההוראה" ושעתיים ל"סדנה לאימוני הוראה". בשיעורי הסדנה יתנסו הסטודנטים (2-3 מדי שיעור) בהוראת עמיתים  לסירוגין כל אחד בתחום הדעת שלו, תוך הפקת משוב עצמי ומשוב עמיתים.

 

מועדי המפגשים ס"ב תשע"ח:

7.3.18, 13.3, 21.3, 11.4, 25.4, 2.5, 9.5, 16.5, 23.5, 30.5, 6.6, 13.6, 20.6.18     [סה"כ 13]

 

מהלך השיעורים - תכנית הוראה מפורטת:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאת חובה עפ"י הרשימה הביבליוגרפית

1-2

הכרות, הצגת הסילבוס, חלוקת מטלות

דוגמא למערך שיעור ומצגת רצויים

מטרות החינוך וההוראה (מושגי יסוד בחינוך ובהוראה)

מהו חינוך? תוצאות מדידת הישגים

'חיוך של מונה ליזה': הוראה ברמת ידע / יצירתית – פיתוח חשיבה

 

3-4

מבנה השיעור

ניתוח מערך שיעור מובנה

מאפייני שיעור טוב

שיטות הוראה (לידור, מזור, פרוייקט זירו)

 דוגמאות לגיוון ויצירתיות

 מערך שיעור בנושא לאומיות

"המקום הנכון" / ק. רובינסון

 

פריט   5)

5

 

 תרגול בשיטת מאזור

הגדרת מטרות (כוללניות, ייעודיות, התנהגותיות)

שיטות הוראה-למידה (הבאור, החקר, ההדגמה ועוד). ג'ון דיואי

אסטרטגיות הוראה-למידה (פרונטלית, שיתופית, יחידנית)

2)

3)

 

6-7

 

ניתוח מערך שיעור

כיצד מגישים דוח צפייה?

הטקסונומיה של בלום

 

 

8-9

סיכום הטקסונומיה של בלום

מבנה מערכת החינוך וביה"ס

 שפת גוף בהוראה

4)

10

ששת כובעי החשיבה דה בונו

מערך שיעור במורשת --- רעיונות יצירתיים ועריכה?

 

 

 

11-12

למידה/ הוראה קונסטרוקטיביסטית

חלוקה לתחומי דעת ונושאי חקר, דיון והצגה לפני עמיתים

1)

13

שיעור בשיטה הקונסטרוק' עפ"י נושא אחד  מסתעף

 

 

14

 סיכום

 

 

 

 

ג. חובות הקורסים ומרכיבי הציון הסופי:

     דרישות קדם: אין

  • תורת ההוראה: נוכחות פעילה בקורס כתנאי לגשת לבחינה, מטלות בקבוצות [פרויקט חקר לקראת סוף הקורס] משיעור לשיעור, יותר מ- 3 חיסורים משך הקורס לא ניתן לגשת למבחן.

מבחן (100%) ניתוח סיטואציות עפ"י הנלמד בקורס (כולל בסדנה) + חומר קריאת חובה כמפורט ברשימה הביבליוגרפית המצ"ב

  • סדנה לאימוני הוראה:
  1. הגשת מערך שיעור מפורט לאישור מראש עד 5 ימים לפני השיעור (40%)
  2. הוראת עמיתים כולל הערכה עצמית (40%)
  3. הגשת דו"ח סיור לימודי -צפייה חיצונית בשיעור (20%). הדו"ח צ"ל מודפס וכתוב עפ"י הפורמט הדרוש הנלמד בקורס [רצוי פונט 12], מפורט ברמת התכנים והתובנות [כולל דוגמאות / תרשימים / תרגילים / תשובות לשאלות וכד'],  שם ביה"ס מיקומו, מס' התל' בכתה, נושא השיעור והמטרות          יוגש בשיעור האחרון של הסמסטר.
  4. יינתן בונוס לסטודנטים פעילים משך הקורס
  •      ציון עובר 66

 

ד. ביבליוגרפיה: חומר מחייב למבחן: - הפריטים המודגשים וממוספרים  הם לקריאת חובה

ברוקס, ז' וברוקס, מ' (1997). בחפוש אחר הבנה:   לקראת כתה קונסטרוקטיביסטית. ירושלים: משרד החינוך,התרבות   והספורט, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים : מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה. קריאת חובה: עמ' 17, 29-30, 101-117 (000370378) (חינוך 370.152 ברו)

גולמן, ד' (1997). אינטליגנציה רגשית (תרגום: עמוס כרמל). תל אביב: מטר. (עמ' 7-26; 47-60;
131-146 – 000369837).

גרדנר, ה' (1996). אינטליגנציות מרובות: התיאוריה הלכה למעשה. ירושלים: מכון ברנקו וייס. (000316121) (חינוך 153.9  גרד) (עמ' 64-3, עמ' 36-12 – (002361304.

גרנט, ו' ומקטאי, ג' (2013). הבנה בכוונה: תכנון שיעורים עתירי הבנה (תרגום: י' פרקש). ירושלים: מכון ברנקו וייס. (עמ' 24-33, 39 – 002387151; פרק 4: 105-131 - 002387154).

דה-בונו, א' (1993). למד את ילדך לחשוב. ירושלים: מכון ברנקו וייס. (000235509) (חינוך 155.41342 דה-בונ.)

דה בונו, א' (1996). ששת כובעי חשיבה. תל אביב: כינרת. (000320000) (חינוך  153.42 דה-בונ.)

הופמן, ע' ושנל, י' (עורכים) (2002). ערכים ומטרות בתכניות הלימודים בישראל. אבן יהודה: רכס. (000534607) (חינוך E375.006  ערכ). (רשות: הפרק - אלפרט, ברכה. מושגים ורעיונות בתכניות לימודים כטקסטים מובילים,  עמ' 9-25 – 000603210).

הטי, ג' (2012). למידה נראית למורים: כיצד מורים יכולים להעצים את הוראתם (תרגום: א. צוקרמן). תל אביב: ידיעות אחרונות, קרן טראמפ ומכון ברנקו וייס. (רשות: עמ' 106-202) (002424042) (חינוך 370.1523 הטי)

הרפז, י' (1997). לקראת בית-ספר חושב. בתוך א' פלדי (עורך), החינוך במבחן הזמן (עמ' 76-85). תל אביב: רמות. (001178641)       

הרפז, י' (תשנ"ח). חינוך לחשיבה ביקורתית. ירושלים: מגנס. (000320184) (חינוך  370.152 חנו.)

הרפז, י' (2000). לקראת הוראה ולמידה בקהילות חשיבה. חינוך החשיבה, 18, 6-31. (001095392)

הרץ-לזרוביץ, ר' (תשס"ב). פדגוגיות ביקורתיות וחדשניות ומקומן בביה"ס הישראלי בשנות האלפיים. עיונים בחינוך, 5(1), 105-109. (000569164)

הרץ לזרוביץ', ר' ופוקס, א' (1987). למידה שיתופית בכיתה. חיפה: אח. (עמ'
30-33, 42-45
)

הרץ-לזרוביץ, ר' פוקס, א' (1992). עיצוב מדיניות שינוי בבית הספר: מוקדים בתהליך עבודתו של המנהל. ירושלים:  משרד החינוך והתרבות, ואוניברסיטת חיפה. (000210426) (חינוך E371.2012 פוק(

האוניברסיטה הפתוחה (תשל"ח). תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים. תל אביב: המחבר. (יח' 2, עמ' 16-27, יח' 8, עמ' 1-32) (000113436) (חינוך 375  אונ)

וונרייט, ג' (1988). שפת הגוף. תל אביב: אור עם. (000117215) (חינוך 153.6  ונר)

זוהר, ע' (1996). ללמוד לחשוב וללמוד לחשוב. ירושלים: מכון ברנקו וייס. (עמ' 24-50) (000322989) (חינוך 153.42  זהר)

זהר-ארן, ע' (2002). ידע פדגוגי של מורים בהוראת מיומנויות חשיבה גבוהות. מגמות, 42(1), 3-28. (116184)

חטיבה, נ' (2003). תהליכי הוראה בכיתה. תל אביב: ההוצאה האקדמית לפיתוח סגל הוראה. (רשות: עמ' 223-232 – בתוך 2369628)

יוגב, א' (2001). גישות לחינוך ערכי בחברה פלורליסטית. בתוך י' עירם, ש' שקולניקוב, י' כהן וא' שכטר (עורכים), צמתים: ערכים וחינוך בחברה הישראלית (עמ' 355-379). ירושלים: משרד החינוך. (001067892)

יעוז, ח' (2002). תפיסות ערכיות והשתקפותן בתוכניות הלימודים להוראת הספרות בחטיבה העליונה לקראת שנות האלפיים. בתוך נ' מסלובטי וי' ועירם (עורכים), חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים (עמ' 319-335). תל אביב: רמות. (000567865)

יחזקאל, י' (1995). שיטות הוראה חלופיות בהכשרת מורים. תל אביב: מכון מופת. (000271804) (חינוך E371.3  שיט)

לביא, צ' (2000). היתכן חינוך בעידן הפוסטמודרניזם? תל אביב: ספריית פועלים. (רשות: פרק ג': "מה בין הוראה לחינוך?"  - 001067828)

לם, צ' (1985). ההוראה - ניסיון של הגדרה. בתוך צ' לם (עורך), בית ספר וחינוך. ירושלים: האוניברסיטה העברית. (000039619) (חינוך E370.8  בית.)

מטיאש, י' וצבר-בן יהושע, נ' (2004). רפורמות בתכנון לימודים בחינוך הממלכתי והמאבק על הזהות. מגמות, 43(1), 84-108. (000116184)

מטיאש, י' (2010). לקראת תכנית ליבה דמוקרטית-פלורליסטית. הד החינוך, פד(4), 53-50.  (1215537)

מליץ, ע' ומליץ, צ' (1993). אסטרטגיות למידה: תיאוריה ומעשה. באר שבע: המכון לשיפור הישגים לימודיים. (000228664) (חינוך 370.1523  מלי.)

מלמד, י' (1990). קווים לבניית מערך שיעור. מים מדליו, 110-118. (2396360)

משרד החינוך (1994). מניעת אלימות: הצעה לתכנית בית ספרית. ירושלים: המחבר. (000128686) (חינוך E371.58  ישר.)

ניל, א"ס (1977). סמרהיל: גישה רדיקלית לגידול ילדים. ירושלים: דפוס שם. (000151550) (חינוך 370.1  ניל.)

סילברט, י' (2003). גם שליחות, גם מקצוע. פנים, 24, 50-58. (1178779)

פיאז'ה, ז' (1972). תפיסת העולם של הילד. מרחביה: ספרית פועלים. (000159532) (חינוך 155.4  פיז’.)

פרקינס, ד' (1998). לקראת בית-ספר חכם: מאימון הזיכרון לחינוך החשיבה (תרגום: א' צוקרמן). ירושלים: מכון ברנקו וייס. (רשות: עמ' 52-58) (000428354) (חינוך 370.152  פרק)

סלברג, פ' (2015). לומדים מפינלנד: תובנות ממערכת חינוך מוצלחת (תרגום: ת. אילון- אורטל). תל אביב: מכון מופ"ת והקיבוץ המאוחד. (ק. חובה   פרק 3: עמ' 113-147). (002399864) (חינוך 370.9471 סלב)

צבר-בן יהושע, נ', דושניק, ל' וביאליק, ג' (2007). מי אני שאחליט על גורלם? ירושלים: מאגנס. (רשות: התייחסות לש.ב.: 41-43, היחיד והכתה: 47-52, מעורבות הורים: 91-94 – בתוך 2369631)

 קניאל ש' (2006). חינוך לחשיבה: חינוך קוגניטיבי לשליטה על התודעה. תל אביב: רמות. (עמ' 25-29, 51-55, 96-109, 130-136, 143-154) (001108510) (חינוך 370.152  קני)

) קניאל, ש' (2006). ספר האסטרטגיות ללמידה: ללמוד איך ללמוד. תל אביב: מט"ח. (ניהול זמן: עמ' 77-78, אסטרטגיות להבנת הנקרא: עמ' 124-136 – 2369634)

קרומהולץ, נ' (2000). קונסטרוקטיביזם - תיאורית למידה ופילוסופיה חינוכית ויישומה בסביבת "מדיה+". תל אביב: "מרכז אידאה", אוניברסיטת תל אביב. נדלה מ http://web.macam.ac.il/~tamil/hadracha/construkt.htm

קרמר חיון, ל' (1990). שיקולי דעת בהוראה. תל אביב: צ'ריקובר. (000044940) (חינוך 371.1  קרמ)

רובינזון, ק' (2011). המקום הנכון: למה חשוב לעשות את מה שאוהבים (תרגום: ש' פרמינגר). ירושלים: כתר. (חובה: עמ' 254-271( 002372740)

 רובינסון, ק' (2016). בתי ספר יצירתיים : המהפכה שצומחת מלמטה ומשנה את החינוך. מאנגלית: נעה בן פורת, ירושלים: כתר. (002432924)

רוסו, א' (1998). מגמות חדשות בהוראה- למידה תכנים, מורים ולומדים. דפים, 27, 91-104. (כ"ע - 000128084)

שחר, ח' (1994). למידה שיתופית בכתה הטרוגנית. בתוך י' ריץ' ור' בן-ארי (עורכים), שיטות הוראה בכתה הטרוגנית. אבן יהודה: רכס. (000595660)

שרן, ש' ושרן, י' (1975). הוראה בקבוצות קטנות. תל אביב: שוקן. (רשות: עמ' 18-25, 46-53, 72-81). (000168654) (חינוך 371.25  שרן.)